Зустрічайте новий спецвипуск газети «Інтерактивна бухгалтерія»!

Спецвипуск «Відпустки-2019»

Щорічні відпустки: надаємо, оформлюємо, розраховуємо

Покроковий порядок оформлення відпустки

Розрахунок відпускних: загальний алгоритм

Приклади розрахунку середньої зарплати для оплати відпусток

Облік й оподаткування відпускних

Перехідні відпускні: нарахування ЄСВ, оподаткування, відображення у звітності

Компенсація за невикористану відпустку: нюанси розрахунків й обліку

Відпускні за невідпрацьований час у разі звільнення: розрахунок, облік, оподаткування

Яка відповідальність за ненадання працівникові щорічної відпустки

Адміністрування податків та єдиного внеску

У квітні план перевірок з питань сплати ЄСВ і ПДФО знову розширили

Жоден місяць 2019 року не обходиться без коригування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2019 рік.

Цього разу фіскальна служба станом на 15.04.2019 оновила:

 • розділ ІІІ плану-графіка «Документальні планові перевірки фізичних осіб» з урахуванням коригування (квітень 2019 року);
 • розділ IV плану-графіка «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» з урахуванням коригування (квітень 2019 року).

Бухоблік

Мінфін знову оновив перелік МСФЗ

На офіційному сайті Мінфіну станом на 04.04.2019 опубліковано оновлений перелік міжнародних стандартів бухобліку, фінзвітності та відповідних тлумачень (переклад на українську мову — 2018 рік).

Так, у новій редакції опубліковані такі стандарти:

 • МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»;
 • МСБО 16 «Основні засоби»;
 • МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»;
 • КТМФЗ 1 «Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та подібних зобов'язаннях».

Водночас перейменовано два стандарти, зокрема:

 • МСБО 27 «Окрема фінансова звітність»
 • МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства».

П(С)БО 25 і План рахунків для «малюків» актуалізують

На офіційному сайті Мінфіну з’явився проект змін до низки стандартів бухобліку.

Головні новації полягають:

 • по-перше — у визначенні категорій підприємств для яких установлюється скорочена за показниками фінзвітність (у складі балансу та звіту про фінансові результати);
 • по-друге — у відображенні в балансі малими підприємствами нематеріальних активів відповідно до вимог Директиви ЄС № 2013/34/ЄС.

Загалом ці й інші зміни покликані актуалізувати:

 • Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291;
 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затверджений наказом Мінфіну від 19.04.2001 р. № 186;
 • НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;
 • П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»;
 • П(С)БО 31 «Фінансові витрати».

Аналітика на тему

Безвідсоткова позика від власника: облікова доля дисконту та його амортизації (Частина 1)

Інвестиційна нерухомість: визнання й облік. Частина 1

Бухгалтерський облік виплати дивідендів

Податок на прибуток

Подання декларації з податку на прибуток за неправильним ідентифікатором: виправляємо помилку

ПКУ не передбачає відповідальності платника податків за подання до контролюючого органу Податкової декларації з податку на прибуток підприємств в електронному вигляді за непраивльним ідентифікатором форми.

Водночас платникові податку на прибуток, який використовує базовий звітний (податковий) період квартал і подав Декларацію за неправильним ідентифікатором, пропонуємо подати в електронному вигляді до контролюючого органу Декларацію за 2018 рік:

 • за ідентифікатором J0100117, указавши позначку «Звітна нова» (до закінчення граничного строку подання Декларації) або «Уточнююча» (по закінченню граничного строку подання Декларації),
 • або за ідентифікатором J0100116, указавши позначку «Звітна нова» (до закінчення граничного строку подання Декларації) або «Уточнююча» (по закінченню граничного строку подання Декларації).

Таке роз’яснення надано в категорії 102.23.01 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

Аналітика на тему

Списання товарної безнадійної дебіторської заборгованості: облік й оподаткування

Коли авансовий внесок за дивідендами зменшує податок на прибуток

ПДВ

Бюджетне відшкодування ПДВ: коли проводять камеральну та документальну перевірки

Платники ПДВ, які мають право на бюджетне відшкодування та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування в разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених п. 200.11 ПКУ, — за результатами документальної перевірки.

Останню контролюючий орган має право провести протягом 60 к.дн., що настають за граничним строком подання податкової декларації, а якщо така податкова декларація надана по закінченню граничного строку — за днем її фактичного подання, у разі якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок від’ємного значення, сформованого за операціями:

 • за періоди до 1 липня 2015 року, що не підтверджені документальними перевірками;
 • з придбання товарів/послуг за період до 1 січня 2017 року в платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до ст. 209 ПКУ.

Розлогіше — на сайті.

Аналітика на тему

Штрафи за несвоєчасну реєстрацію/нереєстрацію податкових накладних і розрахунків коригування в ЄРПН

Відмова в бюджетному відшкодуванні через помилки в додатку Д3: як повернути заявлені суми

Екоподаток

Як платникам екоподатку розрахувати річний обсяг викидів двоокису вуглецю

Якщо обчислений платником за розрахунковим методом щорічний обсяг викидів двоокису вуглецю не перевищуватиме встановлений п. 242.4 ПКУ граничний річний обсяг викидів двоокису вуглецю в обсязі 500 тонн, то податкові зобов’язання з екологічного податку за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря в такого платника не виникатимуть.

Водночас такому платникові згідно з п. 250.9 ПКУ рекомендується повідомити відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення про відсутність у нього у звітному році об’єкта обкладення екологічним податком і скласти заяву з долученням розрахунку визначення ним річного обсягу викидів двоокису вуглецю за результатами споживання палива його стаціонарними джерелами забруднення.

Відповідне роз’яснення фахівців ДФСУ розміщені в категорії 120.05 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

Додатково контролери завважили, що з метою встановлення суб’єктом господарювання факту перевищення визначеного п. 240.7 ПКУ граничного обсягу викидів двоокису вуглецю, такому суб’єкту необхідно вжити заходів із виконання інвентаризації обсягу цих викидів.

Розлогіше — у новині.

Оплата праці та трудові відносини

Для ненарахування індексації не важливо, на скільки підвищився оклад

Якщо підвищення посадових окладів відбувається щомісяця, то згідно з положенням п. 11 Порядку право на індексацію не виникає, але тільки за умови відсутності вже нарахованої суми індексації. Тим часом Порядок не передбачає норми щодо конкретного розміру, на який має зростати посадовий оклад.

Такого висновку дійшли фахівці Мінсоцполітики в листі від 13.03.2019 р. № 24/0/214-19.

Однак Держпраці має дещо іншу позицію, розглядаючи випадки підвищення окладів (ставок) на 5, 10, 20 грн як уникнення проведення індексації, трапляються навіть спроби застосувати у цих випадках фінансовий штраф у розмірі 10 мінзарплат за кожного працівника.

Розлогіше — на сайті.

Аналітика на тему

Оплата службових поїздок працівників підприємства: який варіант вигідніший

Працівник — член виборчої комісії: як табелювати й нараховувати зарплату

Соціальне страхування

Уряд затвердив новий порядок розслідування нещасних випадків на виробництві

Рішенням Кабміну від 17.04.2019 затверджено нову редакцію порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Документом передбачено:

 • спрощення процедури оформлення документів, необхідних для встановлення факторів, що пов’язують нещасний випадок чи захворювання із професійною діяльністю;
 • визначення переліку випадків, які підлягають розслідуванню;
 • установлення строку давності для розслідування нещасних випадків на виробництві;
 • визначення вимог до санітарно-гігієнічних умов праці;
 • визначення функцій та повноважень Держпраці з ведення обліку аварій, нещасних випадків, гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь і причин їх виникнення.

Кадрове діловодство

Медбрат, акушер і санітар: нові офіційні професії від МОЗ

Незабаром чоловікам не записуватимуть до трудових книжок «сестра-господиня», «головна медична сестра» і «акушерка». Найменування всіх посад і професій у медичній галузі вноситимуть до трудової книжки, трудового договору й інших документів у чоловічому або жіночому роді.

Нові назви професій затверджено наказом МОЗ України «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» від 10.04.2019 р. № 805. Вони набудуть чинності після внесення змін до Національного класифікатора професій — орієнтовно через декілька місяців.

Аналітика на тему

Важливі зміни в Класифікаторі професій для бюджетних установ і не лише

Підприємство має право самостійно визначати назви посад, але дотримуючись Класифікатора професій

Приватне підприємництво

Наявність статусу ФОП не завжди означає, що особа є стороною договору як підприємець

Наявність у фізичної особи статусу суб’єкта господарювання не означає, що всі правовідносини з її участю є господарськими. На цьому наголосив Верховний Суд у постанові від 17.10.2018 р. у справі № 922/2972/17, пояснивши: неодмінними ознаками господарської діяльності є сфера суспільного виробництва з метою задоволення не власних потреб виробника, а інших осіб, поєднання приватного інтересу, наприклад, в одержанні прибутку, та публічних інтересів суспільства в особі широкого кола споживачів.

Отже, для висновку про факт користування земельною ділянкою фізичною особою саме у статусі ФОП має бути встановлене використання земельної ділянки з метою реалізації господарської компетенції, здійснення прав та обов’язків у сфері суспільного виробництва.

Про що ми писали минулого тижня

Газета «Інтерактивна бухгалтерія» №№ 72–75 за 2019 рік

Тема тижня: Бухгалтерські помилки: відповідальність

Фінвідповідальність єдинників і наслідки порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування

Відповідальність за порушення законодавства про ЄСВ: які санкції застосовують

Податкова пеня: порядок розрахунку та сплати

Відповідальність за порушення касової дисципліни

Відповідальність за порушення під час використання РРО

Методика обліку

Підприємство дооцінило ОЗ: що робити з капіталом у дооцінках

Податок на прибуток

Сплатили, але не відобразили в декларації податок на репатріацію: яка відповідальність

Чи можна виправити прибуткову помилку 2017 року через додаток ВП

Слідкуйте за публікаціями «Інтерактивної бухгалтерії» — і будьте завжди в курсі найголовніших бухгалтерських новин!

Приєднуйтеся до дружної команди «Інтерактивної бухгалтерії» у Facebook, спілкуйтеся й обмінюйтеся новинами за допомогою Telegram.

Замовляйте тестовий доступ до продукту за посиланням або оформіть передплату — та користуйтеся всіма перевагами сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» уже сьогодні.

З безмежною повагою,
«Інтерактивна бухгалтерія»