(коментар до наказу Мінекономрозвитку від 15.02.2019 р. № 259)

Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (даліКласифікатор професій), став важливим документом не тільки для інспектора з кадрів, а й для бухгалтера. Причина тому — запровадження із серпня 2018 року нових реквізитів у таблиці 5 Форми № Д4, під час заповнення яких слід дотримуватися вимог Класифікатора професій. Зокрема саме на підставі додатків А, Б і В до Класифікатора заповнюються графи 12–14 таблиці 5 Форми № Д4, і утворюються назви посад, що використовуються у штатному розписі підприємств.

Коментованим наказом затверджена Зміна № 8 до Класифікатора професій, і вона значною мірою стосується бюджетних установ, зокрема: органів місцевого самоврядування, закладів освіти й закладів охорони здоров’я. Цього разу змін чимало.

Скасовані професійні назви робіт

Вилучено п’ять професійних назв робіт (базових назв посад), а саме:

  •  «Головний державний експерт з умов праці України» (код КП —1229.1);
  • «Головний державний експерт з умов праці» (код КП — 1229.3);
  • «Головний фахівець (пенітенціарна система» (код КП — 1231);
  • «Завідувач машинописного бюро» (код КП — 1239);
  • «Інспектор державний» (код КП — 3449).

Тож, роботодавці зобов’язані посади, утворені на основі скасованих професійних назв посад, вивести зі штатного розпису. У цьому випадку повинно відбуватися скорочення штату або чисельності на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП, тобто вивільнення працівників із дотриманням вимог ст. 492 КЗпП щодо обов’язкового повідомлення за два місяці. Проте працівникові, якого вивільняють, може бути запропонована інша вакантна посада.

Змінено професійні назви робіт