Відображення в бухгалтерському обліку виплати дивідендів залежить від багатьох невідомих. Зокрема важливу роль відіграє той факт, у якій формі виплачують дивіденди та кому — фізособі чи юрособі. Проте мовою бухпроводок нарахування та виплата дивідендів виглядають доволі просто

Загальні положення

Передусім нагадаємо: у бухгалтерському обліку дивіденди — це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства (п. 4 П(С)БО 15 «Дохід»).

Згідно із ч. 3 ст. 142 ГКУ, порядок використання прибутку (доходу) суб’єкта господарювання визначає власник (власники) або вповноважений ним орган, керуючись законодавством й установчими документами.

Про особливості нарахування та виплати дивідендів читайте у статті «Дивіденди: правова природа та порядок виплати», а щодо правил оподаткування виплати дивідендів — у публікаціях «ПДФО під час виплати дивідендів фізособам» та «Виплата дивідендів і сплата авансового внеску: правила, які потрібно знати».

Бухгалтерський облік

Для обліку дивідендів використовують рахунок 67 «Розрахунки з учасниками». За кредитом субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» обліковують дивіденди, нараховані власникам простих і привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку чи інших джерел, передбачених установчими документами. А за дебетом рахунка відображають виплату нарахованих дивідендів.

Нарахування дивідендів за рахунок прибутку проводять кореспонденцією рахунків:

  • Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» Кт 671.

У разі якщо для виплати привілейованих дивідендів прибутку не вистачає, та їх нараховують за рахунок резервного капіталу чи спеціально створеного фонду, то кореспонденція буде такою:

  • Дт 43 «Резервний капітал» (субрахунок, наприклад, 426 «Фонд виплати дивідендів за привілейованими акціями» до рахунка 42 «Додатковий капітал»);
  • Кт 671.

Виплату дивідендів показують:

  • Дт 671 Кт 311, 312, 301 (у разі виплати коштами);
  • Дт 671 Кт 361 (зараховуючи зобов’язання під час виплати дивідендів товарами чи готовою продукцією) або Дт 671 Кт 70 (минуючи субрахунок 361).

Реінвестицію дивідендів відображають так:

  • Дт 671 Кт 40.

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником, учасником й акціонером.

Наразі розгляньмо приклади виплати дивідендів із подальшим їх відображенням на рахунках бухгалтерського обліку в таблицях.