(коментар до листа Мінсоцолітики від 07.02.2019 р. № 21/0/191-19)

Суть питання:

Як діяти, коли в Класифікаторі професій відсутня посада, що повністю відповідає покладеним на працівника обов’язкам?

Як утворювати розширені назви посад (професій) від базової посади (професії)?

Позиція Мінсоцполітики

Назви посад (професій), які використовуються у штатному розписі підприємств, установ та організацій, визначають згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 (далі Класифікатор професій).

У разі відсутності в Класифікаторі професій назви посади, яка повністю відповідає покладеним на працівника обов’язкам, вибирається найближча за змістом назва, а в посадовій інструкції працівника зазначаються всі особливості роботи за такою посадою.

Коментованим листом роз’яснили, як утворювати назви посад, розширюючи назви базових посад, уточнюючи місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності. Класифікатор професій передбачає правила розширення (уточнення) назв посад (професій), визначені Додатком В до цього Класифікатора.

Відповідно до примітки 2 Додатка В до Класифікатора професій, за наявності в користувача потреби в розширенні назв посад (професій) можна використовувати терміни та слова, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу. Під час утворення розширених назв посад (професій) зберігається код базової посади (професії).

Так, розділ 2 «Професіонали» Класифікатора професій містить, зокрема:

  • професійне угрупування «Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності», у якому є базова назва посади (професійна назва роботи) «Консультант» (код — 2419.2), від якої утворюється посада, скажімо, «Консультант у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку» (код — 2419.2);
  • професійне угрупування «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери», у якому є базова назва посади (професійна назва роботи) «Аудитор» (код КП — 2411.2), від якої утворюється посада, скажімо, «Аудитор у сфері оподаткування та бухгалтерського обліку» (код — 2411.2), та базова посада «Консультант з податків і зборів» (код — 2411.2), від якої утворюється посада «Консультант з податків і зборів та бухгалтерського обліку» (код — 2411.2).

Згідно з нормами ст. 64 Господарського кодексу України, підприємства самостійно визначають свої організаційну структуру, чисельність працівників і штатний розпис. Тому роботодавці вправі самостійно визначати назви посад (професій), що застосовуються у штатному розписі, але ці назви повинні відповідати Класифікатору професій.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначають у посадових інструкціях працівників на основі кваліфікаційної характеристики найближчої за своїми обов’язками професійної назви роботи або з урахуванням розподілу праці, завдань й обов’язків, які плануються або фактично склалися в робочому процесі.

Коментар редакції