Як відобразити в бухгалтерському обліку продаж об'єкта основних засобів, якщо раніше цей об'єкт був дооцінений?