Як відобразити в податковому обліку продаж об’єкта основних засобів (зокрема, й невиробничих, безоплатно отриманих раніше)? Чи нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ, та з якої бази? Чи можна відновити податковий кредит, не відображений раніше за основними засобами?