Операції резидента з постійним представництвом нерезидента пов’язаної особи; продаж товару через комісіонера нерезиденту, зареєстрованого в країні, що включена до переліку КМУ