Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін України на початку року своїм наказом (від 18.01.2016 р. № 8) затвердив нову форму Звіту про контрольовані операції та порядок його складання. Тепер форму Звіту про контрольовані операції узгоджено із положеннями Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 15.07.2015 р. № 609-VIII (даліЗакон № 609).

Згаданий Звіт необхідно подати не пізніше 1 травня 2016 року засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу й електронного цифрового підпису (п. 2 р. І Порядку № 8).

«M.E.Doc» на своєму веб-сайті вказує: під час складання Звіту про контрольовані операції за 2015 рік слід враховувати окремі новації, унесені Законом № 609, зокрема:

  • підвищено до 50 млн грн вартісну межу доходу платника податку, у разі перевищення якої його господарські операції розглядаються на предмет віднесення їх до контрольованих;
  • операції з резидентами тепер не належать до контрольованих;
  • збільшено до 5 млн грн межу річного обсягу операцій, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, з одним контрагентом, у разі перевищення якої операція вважатиметься контрольованою (якщо один і той самий контрагент брав участь як в операціях придбання, так і в операціях продажу, до уваги береться сумарний обсяг цих операцій);
  • зазначено, що господарські операції з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), уключеній до Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 ПКУ,  розглядатимуться як контрольовані лише з дати включення такої держави (території) до вказаного переліку;
  • передбачено використання методу порівняльної неконтрольованої ціни для перевірки на відповідність принципу «витягнутої руки» операцій з експорту та/або імпорту товарів, що мають біржове котирування; діапазон цін розраховується на підставі біржових котирувань згідно з Порядком розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення; перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України (наразі не затверджений, проект оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку);
  • повернено перелік показників рентабельності, які можуть використовуватись під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій;
  • вилучено норму щодо подання інформації про здійснені контрольовані операції разом із декларацією про прибуток;
  • змінено деякі штрафи за порушення правил ТЦУ: за неподання звіту про контрольовані операції тепер необхідно сплатити 300 мінімальних зарплат, за недекларування контрольованої операції в звіті про контрольовані операції — 1% від суми такої операції, але не більше ніж 300 мінімальних зарплат за всі незадекларовані операції;
  • формування Звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення за підсумками 2015 року здійснюється на підставі та з урахуванням норм цього Закону.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»