Перед тим, як вести мову про відповідальність, нагадаємо, що для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряють і документально підтверджують їх наявність, стан і оцінку (ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV).

Конкретні випадки, під час яких проведення інвентаризації є обов’язковим, передбачені п. 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (даліПостанова № 419), а також п. 7 р. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 (даліПоложення № 879). Докладніше про це читайте у статті «Обов’язкова інвентаризація: випадки, строки й обсяги її проведення».