Редакція від 24.05.2013 р.

МІНІСТР ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 листопада 2009 року № 560

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 грудня 2009 р. за № 1162/17178

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства оборони України
від 5 квітня 2013 року № 245

Про затвердження Інструкції з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України

Відповідно до статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 10.12.2008 № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" та з метою якісної підготовки, організованого проведення навчальних зборів з практичним призовом військовозобов'язаних НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 26 жовтня 1993 року № 084 визнати таким, що втратив чинність.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасово виконуючий обов'язки

Міністра оборони України                                                                                  В. В. Іващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України

від 11 листопада 2009 р. № 560

(у редакції наказу Міністерства оборони України

від 5 квітня 2013 р. № 245)

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

3 грудня 2009 р. за № 1162/17178

ІНСТРУКЦІЯ

з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації планування та проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними, крім резервістів, обов'язки посадових осіб Збройних Сил України з організації і проведення навчальних зборів, порядку контролю.

1.2. Проведення навчальних зборів у Збройних Силах України організовується та здійснюється відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в межах асигнувань, які виділяються для Міністерства оборони України з Державного бюджету України.

1.3. Тривалість навчальних зборів, склад військовозобов'язаних, місце і час їх проведення визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України на підставі пропозицій структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління (далі - органи військового управління).

1.4. Навчальні збори за метою проведення поділяються на:

навчальні збори призначеного складу - підготовка військовозобов'язаних за відповідними спеціальностями і посадами у складі підрозділів, військових частин (установ), до яких вони призначені за мобілізаційним планом (далі - навчальні збори призначеного складу);

навчальні збори з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей - підвищення рівня підготовки військовозобов'язаних з найбільш дефіцитних для Збройних Сил України спеціальностей, яких не вистачає в районах комплектування військових частин (установ) (далі - навчальні збори з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей);

перевірочні збори - перевірка системи оповіщення, збору і приймання мобілізаційних ресурсів відповідно до встановлених планами термінів (далі - перевірочні збори).

1.5. Військовозобов'язані можуть бути звільнені від проходження зборів відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

II. Порядок планування навчальних зборів

2.1. Загальне планування навчальних зборів у Збройних Силах України здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України на підставі пропозицій органів військового управління.

2.2. Планування навчальних зборів проводиться завчасно в рік, який передує року їх проведення, та здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України в два етапи.

2.3. На першому етапі планування навчальних зборів на підставі пропозицій органів військового управління здійснюється обґрунтування потреби в коштах.

Ліміти залучення військовозобов'язаних на навчальні збори (крім перевірочних зборів) у наступному році визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України і доводяться до органів військового управління.

Ліміти залучення військовозобов'язаних на перевірочні збори у наступному році визначаються структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України і попередньо погоджуються з Головним управлінням оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України для своєчасного розрахунку коштів на їх проведення.

2.4. На другому етапі планування навчальних зборів на підставі пропозицій органів військового управління Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України розробляє план проведення навчальних зборів, який затверджується начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Витяги з плану проведення навчальних зборів доводяться Генеральним штабом Збройних Сил України до відповідних органів військового управління не пізніше ніж за один місяць до початку навчального року, які їх доводять до підпорядкованих військових частин (установ) та військових комісаріатів.

У разі зміни обсягу асигнувань на оборону Генеральний штаб Збройних Сил України вносить коригування до плану проведення навчальних зборів та в десятиденний строк доводить зміни до відповідних органів військового управління.

2.5. Планування навчальних зборів (крім перевірочних зборів) в органах військового управління здійснюється в два етапи.

2.6. На першому етапі планування навчальних зборів призначеного складу органи військового управління на підставі пропозицій, що надійшли з підпорядкованих військових частин (установ), визначають кількість військовозобов'язаних, що плануються до залучення на навчальні збори наступного року, розробляють розрахунок потреби в коштах та надають до 20 березня поточного року до Генерального штабу Збройних Сил України (через Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України) дані згідно з відомістю про кількість військовозобов'язаних, що плануються до залучення на навчальні збори у підпорядкованих військових частинах (установах) (додаток 1).

Пропозиції щодо проведення навчальних зборів з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей відпрацьовуються органами військового управління на основі аналізу відомостей про спеціалістів, що визначають бойову здатність військових частин (установ), яких не вистачає, та подаються до Генерального штабу Збройних Сил України (через Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України).

2.7. На другому етапі на підставі лімітів залучення військовозобов'язаних на навчальні збори у наступному році, визначених Генеральним штабом Збройних Сил України, попередніх розрахунків лімітів грошових коштів на їх проведення і пропозицій підпорядкованих військових частин (установ) органи військового управління розробляють і подають до Генерального штабу Збройних Сил України (через Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України) до 1 серпня пропозиції щодо проведення навчальних зборів у наступному році (додаток 2).

2.8. На підставі розпоряджень керівників органів військового управління щодо проведення навчальних зборів та витягів із плану проведення навчальних зборів наступного року обласні військові комісаріати (військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, Київський міський військовий комісаріат) розробляють розрахунки залучення військовозобов'язаних на навчальні збори, відповідні витяги з яких доводяться до підпорядкованих районних (міських) військових комісаріатів.

Відомості про терміни і кількість військовозобов'язаних, що залучаються на навчальні збори, доводяться районними (міськими) військовими комісаріатами до відповідних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та керівників підприємств (установ, організацій), на яких працюють військовозобов'язані, що плануються до призову на навчальні збори.

Надалі районні (міські) військові комісаріати за сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування проводять роботу щодо призову військовозобов'язаних на навчальні збори.

2.9. Основними вихідними даними для розробки пропозицій з проведення навчальних зборів є:

відомості про спеціалістів, що визначають бойову здатність військових частин (установ), яких не вистачає у районах комплектування;

відомості про військовозобов'язаних, призначених до військових частин (установ) за мобілізаційним планом;

відомості про військовозобов'язаних, які не відповідають своєму посадовому призначенню;

потреба в накопиченні ресурсів офіцерського складу запасу з перекриттям чисельності офіцерського складу за штатами воєнного часу;

відомості про наявність і стан навчальної матеріально-технічної бази, казарменого фонду;

заходи оперативної, бойової підготовки та підготовки з мобілізаційних питань військ (сил), командно-штабних (мобілізаційних), тактичних (тактико-спеціальних) навчань наступного року.

III. Порядок проведення навчальних зборів

3.1. Проведення навчальних зборів планується одночасно з проведенням заходів оперативної, бойової підготовки та підготовки з мобілізаційних питань військ (сил).

Проведення навчальних зборів призначеного складу у військових комісаріатах планується протягом року під час проведення мобілізаційних навчань військових комісаріатів та у підготовчий період.

3.2. За даними військового обліку районні (міські) військові комісаріати здійснюють вивчення і попередній відбір військовозобов'язаних для проходження навчальних зборів без виклику їх у військові комісаріати.

Сповіщення військовозобов'язаних, відібраних кандидатами для призову на навчальні збори, проводиться для перевірки їх облікових даних та проведення медичного огляду. Сповіщення проводиться шляхом вручення повісток встановленого зразка, у яких зазначено час прибуття до військового комісаріату.

3.3. Військовозобов'язані, які призиваються на навчальні збори, підлягають медичному огляду, що проводиться відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (зі змінами) (далі - Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).

За результатами медичного огляду в особові справи офіцерів запасу вкладають оновлені картки медичного огляду відповідних військово-лікарських комісій, а в списках військовозобов'язаних, які складаються у трьох примірниках (додаток 3), роблять відповідні записи із зазначенням результату медичного огляду.

3.4. Особові справи офіцерів запасу, призваних на навчальні збори, пересилаються поштою не пізніше ніж за два тижні до початку проведення навчальних зборів або направляються зі старшим команди в законвертованому вигляді у військову частину (установу) разом зі списками військовозобов'язаних.

На військовозобов'язаних, призваних на навчальні збори, військові комісаріати подають командирам військових частин (установ) перший примірник списку військовозобов'язаних, третій залишається у військовому комісаріаті. Перший та другий примірники списків військовозобов'язаних вручаються командиром (начальником) військової частини (установи) старшому команди під особистий підпис. Список військовозобов'язаних є підставою для зарахування військовозобов'язаних на всі види забезпечення у військовій частині (установі).

3.5. Перевезення військовозобов'язаних до місця проведення навчальних зборів та в зворотному напрямку проводиться залізничним, морським, річковим або автомобільним транспортом.

Команди військовозобов'язаних чисельністю до 54 осіб під час проїзду залізничним транспортом перевозяться пасажирськими потягами за діючим графіком руху потягів, команди чисельністю понад 54 особи за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України можуть перевозитися військовими ешелонами.

Заявки на перевезення військовозобов'язаних органами військового управління подаються до Центрального управління військових сполучень Збройних Сил України не пізніше ніж за 45 діб до дати відправлення.

Начальником військового ешелону обов'язково призначаються офіцер, інші посадові особи військового ешелону відповідно до вимог розділу 12 Закону України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (далі - Статут внутрішньої служби Збройних Сил України).

3.6. Військовозобов'язані, які призиваються на навчальні збори на військові посади, що передбачають доступ до державної таємниці, повинні мати допуск до державної таємниці за відповідною формою.

Військовозобов'язаних, що не мають допусків до державної таємниці, направляти на навчальні збори і призначати на військові посади, зайняття яких передбачає наявність допуску до державної таємниці, забороняється.

3.7. На навчальні збори призначеного складу призиваються військовозобов'язані, які призначені за мобілізаційним планом для комплектування (доукомплектування) в особливий період органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, та військовозобов'язані, які призначені до резерву цих команд.

3.8. Прийом військовозобов'язаних, призваних на навчальні (перевірочні) збори, у військових частинах (установах) здійснюється на пунктах прийому особового складу за списками військових комісаріатів. Особисті речі військовозобов'язаних зберігаються у підрозділах, де вони проходять навчальні збори.

Після закінчення прийому військовозобов'язаних (протягом однієї доби) видається наказ командира (начальника) військової частини (установи) про їх зарахування до списків особового складу військової частини (установи), про що в документах військового обліку військовозобов'язаних робляться відповідні записи.

Призвані на навчальні збори військовозобов'язані, які раніше не складали Військову присягу на вірність Українському народові, протягом другої доби після прибуття до військової частини (установи) складають Військову присягу на вірність Українському народові, про що у військових квитках (тимчасових посвідченнях) та інших військово-облікових документах військовозобов'язаних робляться відповідні відмітки.

3.9. Внутрішня служба на навчальних зборах здійснюється відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

Розміщення військовозобов'язаних на період проведення навчальних зборів здійснюється в пунктах постійної дислокації військових частин (установ).

Звільнення їх із розташування військової частини (установи) проводиться командиром (начальником) військової частини (установи) відповідно до вимог статей 217 - 220 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

3.10. У разі переведення (повного або часткового) військових частин (установ) на організацію і штати воєнного часу під час проведення навчальних зборів користуватися дійсними найменуваннями і умовними найменуваннями воєнного часу військових частин (установ) забороняється. У цей період військові частини (установи) в офіційних документах і в листуванні іменуються лише за умовними найменуваннями, а заново сформовані військові частини (установи) - за умовними найменуваннями мирного часу військових частин (установ) - формувачів з привласненням їм відповідної літери.

Військовозобов'язані, призвані на навчальні збори, продовжують перебувати на зборах до особливого розпорядження відповідних органів військового управління.

3.11. У разі переведення військових частин (установ) на організацію і штати воєнного часу під час проведення навчальних зборів (крім навчальних зборів з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей) призов військовозобов'язаних, призначених під час мобілізації на військові посади, укомплектовані особовим складом, не проводиться.

3.12. Підготовка військовозобов'язаних, призваних на навчальні збори, здійснюється на штатному озброєнні і військовій техніці військових частин (установ) за програмами проведення навчальних зборів, що розробляються органами військового управління та затверджуються їх керівниками.

3.13. До перевірки якості проведення занять і надання необхідної допомоги командирам (начальникам), що проводять навчальні збори, можуть залучатися фахівці з інших військових частин (установ) за рішенням відповідних старших командирів (начальників).

3.14. Військовозобов'язаним, які пройшли навчальні збори та успішно склали заліки, присвоюються чергові військові звання, про що робляться записи у військово-облікових документах.

3.15. Військовозобов'язані, призвані на навчальні (перевірочні) збори у військові частини (установи), забезпечуються грошовим, речовим, продовольчим та медичним забезпеченням відповідно до чинного законодавства.

Військовозобов'язані, призвані на навчальні збори до військових комісаріатів за рішенням військового комісара, проходять навчальні збори в цивільній формі одягу.

Харчування військовозобов'язаних, призваних на навчальні збори у військові комісаріати, організовується на базі військових частин (установ), визначених Тилом Збройних Сил України, що територіально знаходяться в районах дислокації військових комісаріатів.

У разі відсутності відповідних військових частин (установ) у пункті постійної дислокації військового комісаріату харчування призваних на навчальні збори військовозобов'язаних організовується відповідно до чинного законодавства.

Планування та витребування коштів на оплату харчування військовозобов'язаних здійснюється за підпорядкованістю.

3.16. Про проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними повідомляються органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, на території яких розташовані військові частини (установи) чи з території яких призиваються військовозобов'язані, за три місяці до їх початку, а про проведення перевірочних зборів - за один місяць.

3.17. Підготовка військовозобов'язаних на навчальних зборах призначеного складу проводиться на військових посадах воєнного часу у складі штатних підрозділів військових частин (установ) та здійснюється за програмами навчальних зборів призначеного складу, розробленими відповідними органами військового управління.

Під час розробки програм підготовки військовозобов'язаних заняття плануються з розрахунку шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем з додержанням загального розпорядку дня, встановленого у військовій частині (установі).

Розподіл військовозобов'язаних здійснюється за штатними підрозділами, для доукомплектування яких вони призначені.

Під час проведення навчальних зборів 100 % навчального часу використовується на вдосконалення військових і спеціальних знань військовозобов'язаних та повне виконання програм навчальних зборів призначеного складу.

Підготовка військовозобов'язаних на навчальних зборах призначеного складу у військових комісаріатах проводиться на штатних посадах у приміщеннях військових комісаріатів під керівництвом військових комісарів, заступників військових комісарів, начальників відділів (відділень).

Військовозобов'язані, які призвані на навчальні збори призначеного складу до військових комісаріатів, додержуються розпорядку дня, який встановлено для військового комісаріату в мирний час. Звільнення їх із розташування військового комісаріату проводиться відповідно до рішення військового комісара.

Для підготовки фахівців зі складних спеціальностей створюються відповідні групи із залученням військовозобов'язаних із військових комісаріатів області (військового комісаріату Автономної Республіки Крим, Київського міського військового комісаріату). Заняття проводяться в приміщеннях обласних військових комісаріатів (військового комісаріату Автономної Республіки Крим, Київського міського військового комісаріату) під керівництвом відповідних фахівців.

3.18. На навчальні збори з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей призиваються військовозобов'язані 1-го розряду із залишків вільних ресурсів комплектуючих військових комісаріатів.

Підготовка військовозобов'язаних проводиться на військових посадах воєнного часу у складі зведених підрозділів військових частин (установ) та здійснюється за програмами навчальних зборів з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей, розробленими відповідними органами військового управління.

3.19. Для приймання заліків наказом командира (начальника) військової частини (установи) з числа найбільш підготовлених і досвідчених офіцерів створюються спеціальні комісії.

3.20. Планування та проведення навчальних зборів з підготовки водіїв, механіків-водіїв танків, бойових машин піхоти, гусеничних тягачів, інженерних і спеціальних машин здійснюються у військових частинах (установах), що мають право видачі посвідчень на право керування бойовою (спеціальною) технікою.

3.21. Призов військовими комісаріатами військовозобов'язаних на навчальні збори для підготовки за військово-обліковими спеціальностями військової розвідки проводиться за списками відповідних військових частин (установ).

3.22. Перевірочні збори у військових частинах (установах) проводяться за наявності кошторисних призначень на зазначені цілі, обсяги яких затверджуються та доводяться до військових частин (установ) Головним управлінням оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України.

3.23. На перевірочні збори призиваються військовозобов'язані, які призначені для комплектування визначених органів військового управління, військових частин (установ), призначені до резерву відповідних команд або за військово-обліковою спеціальністю можуть бути призначені для доукомплектування визначених військових частин (установ) до штатів воєнного часу.

3.24. Військовозобов'язані, призвані на перевірочні збори, виконують функціональні завдання у складі підрозділів військових частин (установ) відповідно до плану бойової підготовки.

3.25. Призов і відправка військовозобов'язаних на перевірочні збори здійснюються військовими комісаріатами, а їх прийом та організація підготовки - військовими частинами (установами).

IV. Обов'язки посадових осіб Збройних Сил України з організації контролю та проведення навчальних зборів

4.1. Контроль за проведенням навчальних зборів з військовозобов'язаними здійснюється керівниками органів військового управління і командирами військових частин (установ), для чого складається план перевірки організації та проведення навчальних зборів.

Основною формою контролю за проведенням навчальних зборів є практична робота посадових осіб у підпорядкованих військових частинах (установах) та підрозділах з перевірки організації та ефективності проведення навчальних зборів.

Планами перевірки організації та проведення навчальних зборів повинні передбачатися перевірки готовності військових частин (установ) до проведення навчальних зборів, у тому числі навчальної матеріально-технічної бази, а також перевірки ефективності навчального процесу під час проведення навчальних зборів.

4.2. Навчальні збори починаються після доповіді командирів (начальників) військових частин (установ) про готовність до проведення навчальних (перевірочних) зборів та отримання дозволу на їх проведення від старших командирів (начальників).

Посадові особи, що здійснювали контроль за навчальними зборами, за підсумками перевірок надають доповіді старшим командирам (начальникам).

4.3. Керівництво навчальним процесом з підготовки військовозобов'язаних на навчальних зборах покладається на керівників органів військового управління, які мають підпорядковані військові частини (установи), а також на управління (відділи) бойової підготовки відповідних органів військового управління.

Вони відповідають за:

розробку та забезпечення військових частин (установ) програмами проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними, заліковими білетами (тестами) для проведення контрольних занять;

своєчасну підготовку навчальної матеріально-технічної бази для проведення навчальних зборів;

організацію бойової і спеціальної підготовки військовозобов'язаних, бойового злагодження підрозділів і військових частин (установ) під час проведення навчальних зборів;

узагальнення і поширення передового досвіду підготовки військовозобов'язаних на навчальних зборах.

4.4. Керівники органів військового управління, які мають підпорядковані військові частини (установи), відповідають за повне та якісне виконання планів проведення навчальних зборів, підготовку пропозицій з удосконалення організації і порядку проведення навчальних зборів.

Вони зобов'язані:

перевіряти готовність військових частин (установ) до проведення навчальних зборів, приймати рішення стосовно їх матеріального, технічного і фінансового забезпечення;

надавати всебічну допомогу командирам військових частин (установ) в організації підготовки і проведенні навчальних зборів, підготовці керівників занять, проведенні показних і інструкторсько-методичних занять з найбільш складних питань, що відпрацьовуються під час навчальних зборів;

розробляти пропозиції з удосконалення навчальних програм підготовки військовозобов'язаних на навчальних зборах.

4.5. Командири військових частин (установ) відповідають за:

організацію прийому військовозобов'язаних на навчальні збори;

доведення до призваних на навчальні збори військовозобов'язаних вимог законодавства України про державну таємницю, поводження з матеріальними носіями секретної інформації, поводження з озброєнням і військовою технікою, порядку ведення особистого листування, вимог заходів безпеки;

організацію речового, фінансового, продовольчого та медичного забезпечення військовозобов'язаних;

матеріальне та технічне забезпечення навчальних зборів;

організацію проведення занять;

якісну підготовку військовозобов'язаних;

повноту та якість проведення заходів бойового злагодження підрозділів і військових частин (установ);

збереження військової техніки, озброєння та інших матеріальних засобів;

своєчасне надання інформації у військові комісаріати про військові посади, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

4.6. Командири військових частин (установ) зобов'язані:

не пізніше ніж за три місяці до початку навчальних зборів:

організувати взаємодію з військовими комісаріатами щодо порядку відправлення військовозобов'язаних на навчальні збори, стосовно забезпечення тих, кому визначено посадою, допусками до державної таємниці;

не пізніше ніж за місяць до початку навчальних зборів:

розробити і затвердити план проведення навчальних зборів з розрахунком годин і визначенням тем за предметами навчання на кожен тиждень, розрахунками витрат моторесурсів, боєприпасів, інших матеріально-технічних засобів, розрахунком фінансового забезпечення;

провести фінансові розрахунки потреби в коштах спланованих заходів, подати заявки у фінансові підрозділи за підпорядкованістю;

видати наказ про підготовку і проведення навчальних зборів;

направити у військові комісаріати заявки на призов військовозобов'язаних на навчальні збори;

за тиждень до початку навчальних зборів:

затвердити розклад занять на перший тиждень зборів, методичні розробки, плани і конспекти занять;

розробити і погодити з комплектуючими військовими комісаріатами графік, маршрут і спосіб перевезення військовозобов'язаних на навчальні збори у військову частину (установу);

розробити відомість контролю за станом прийому військовозобов'язаних на збори;

видати наказ про створення комісії для перевірки засвоєння викладеного матеріалу під час проведення навчальних зборів з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей;

не пізніше ніж за 3 дні до початку навчальних зборів:

провести інструкторсько-методичне заняття з особовим складом адміністрації навчальних зборів;

виділити необхідну кількість озброєння, військової техніки і забезпечити готовність навчальної матеріально-технічної бази до проведення занять з військовозобов'язаними, призваними на навчальні збори;

перевірити готовність пункту прийому особового складу до прийому, екіпірування, розміщення військовозобов'язаних, а також організацію харчування, медичного та лазне-прального забезпечення;

під час проведення навчальних зборів організувати:

прийом, екіпірування, розміщення, харчування та зберігання особистих речей військовозобов'язаних, які прибули на збори;

видання наказу про зарахування військовозобов'язаних до списків особового складу військової частини (установи), організувати їх облік;

навчальний процес;

протягом другої доби після прибуття військовозобов'язаних до військової частини (установи) організувати складання Військової присяги на вірність Українському народові військовозобов'язаними, які раніше її не складали, з відміткою про це у військових квитках (посвідченнях особи) та інших військово-облікових документах військовозобов'язаних;

прийом заліків із засвоєння програмного матеріалу військовозобов'язаними, що пройшли навчальні збори з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей;

складання на офіцерів запасу, які пройшли навчальні збори за військово-обліковими спеціальностями, службових характеристик, у яких відобразити оцінку засвоєння програми навчальних зборів, ставлення до вивчення військово-облікової спеціальності, моральні і ділові якості, військову посаду, на яку може бути призначений військовозобов'язаний під час мобілізації, яке озброєння і військову техніку він вивчав, військово-облікову спеціальність (у тому разі, якщо військовозобов'язаний проходив перепідготовку за новою військово-обліковою спеціальністю);

внесення відповідних записів про проходження навчальних зборів у військово-облікові документи військовозобов'язаних із зазначенням тривалості і виду навчальних зборів, завіривши їх підписом, скріпленим гербовою печаткою військової частини (установи);

видачу наказу про виключення військовозобов'язаних зі списків військової частини (установи);

видачу особистих речей військовозобов'язаним;

проведення в урочистій обстановці організованої відправки військовозобов'язаних з військової частини (установи);

виплату грошового забезпечення;

після закінчення навчальних зборів організувати:

складання на сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу, що отримали необхідну підготовку на відповідних військових посадах (незалежно від тривалості навчальних зборів), списків із зазначенням у них виду й тривалості навчальних зборів, номерів (кодів) військово-облікових спеціальностей і кодів військових посад, виду озброєння і військової техніки, дати складання Військової присяги на вірність Українському народові на тих військовозобов'язаних, які її склали за час проходження навчальних зборів;

перевірку наявності матеріальних носіїв секретної інформації, озброєння і військової техніки, окремих вузлів, блоків і деталей до них, що використовувалися на навчальних зборах;

постановку озброєння і військової техніки на зберігання і закладення в недоторканний запас матеріальних засобів замість витрачених у період проведення навчальних зборів;

пересилку особових справ і характеристик на офіцерів запасу та списків на сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу, що пройшли навчальні збори, в 10-денний строк з дня закінчення навчальних зборів у військові комісаріати за місцем їх військового обліку.

Після завершення проведення навчальних зборів призначеного складу внести відповідні зміни в план комплектування військової частини (установи) особовим складом.

4.7. Обласні військові комісаріати (військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, Київський міський військовий комісаріат) зобов'язані:

під час підготовки до проведення навчальних зборів:

на підставі розпоряджень органів військового управління щодо проведення навчальних зборів та витягів з плану проведення навчальних зборів у наступному році розробити план призову військовозобов'язаних на навчальні збори за районами;

довести відомості про терміни і кількість військовозобов'язаних, що планується призвати на навчальні збори в наступному році, до органів місцевого самоврядування;

організувати:

роботу з відбору військовозобов'язаних на навчальні збори у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

сповіщення і виклик за повістками у військові комісаріати заздалегідь відібраних для проходження навчальних зборів військовозобов'язаних для уточнення даних військового обліку;

оформлення допусків до державної таємниці на військовозобов'язаних, які плануються до призначення на посади, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

перевезення військовозобов'язаних на навчальні збори і у зворотному напрямку;

складання на військовозобов'язаних, що призиваються на навчальні збори, списків та видання наказу про проведення навчальних зборів;

виписування повісток військовозобов'язаним, відібраним для проходження навчальних зборів;

відпрацювання до початку навчальних зборів документів контролю за станом оповіщення, збору і відправлення військовозобов'язаних у військові частини (установи) на навчальні збори;

відправлення особових справ військовозобов'язаних (офіцерів запасу) та доставлення списків;

організацію харчування військовозобов'язаних, які призвані на навчальні збори призначеного складу у військові комісаріати;

відпрацювання заявки на кошти, необхідні для організації проведення навчальних зборів, та своєчасне її подання до фінансових підрозділів;

після закінчення навчальних зборів:

відшкодувати витрати підприємствам (установам та організаціям), на яких працюють військовозобов'язані, призвані на навчальні збори, з виплатою середнього заробітку за весь період проведення навчальних зборів та урахуванням часу перебування у дорозі до місця проведення навчальних зборів і у зворотному напрямку;

на підставі отриманих від військових частин (установ) документів на військовозобов'язаних в військово-облікових документах зробити відповідні записи про проходження навчальних зборів, якщо це не було зроблено у військових частинах (установах);

призначити військовозобов'язаних у військові частини (установи) відповідно до отриманих спеціальностей, уточнити якісні характеристики укомплектованості команд;

внести необхідні зміни до документів військового обліку військового комісаріату та в місячний строк вислати військовим частинам (установам), що комплектуються, уточнені дані (наряди) щодо якісних показників комплектування військовозобов'язаними.

4.8. Районні (міські) військові комісаріати відповідають за:

якісний відбір військовозобов'язаних для направлення на навчальні збори;

організацію медичного огляду відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України;

своєчасне сповіщення, збір та перевезення військовозобов'язаних у військові частини (установи) на навчальні збори, а також повноту виконання обсягів призову військовозобов'язаних на навчальні збори у районі відповідальності;

організацію перевезення військовозобов'язаних від військового комісаріату (пункту збору) до місця проведення навчальних зборів і у зворотному напрямку;

своєчасне оформлення допусків до державної таємниці військовозобов'язаним, які плануються до призначення на посади, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

достовірність наданих відомостей про фактичний час перебування на навчальних зборах та внесення записів у документи військового обліку про проходження навчальних зборів, про зміну військово-облікових спеціальностей.

Начальник Головного управління

оборонного та мобілізаційного

планування Генерального штабу

Збройних Сил України

генерал-лейтенант                                                                                                В. Х. Аскаров

 

Додаток 1
до Інструкції з організації і проведення
навчальних зборів з військовозобов'язаними у
військових частинах і установах Збройних Сил
України

 

ВІДОМІСТЬ

про кількість військовозобов'язаних, що плануються до залучення на навчальні збори

 

Додаток 2
до Інструкції з організації і проведення
навчальних зборів з військовозобов'язаними у
військових частинах і установах Збройних Сил
України

 

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо проведення навчальних зборів з практичним призовом військовозобов'язаних

 

Додаток 3
до Інструкції з організації і проведення
навчальних зборів з військовозобов'язаними у
військових частинах і установах Збройних Сил
України

СПИСОК