Вебінар на тему:

Податок на прибуток: декларація за 2019 рік

Вебінар у відкритому доступі

Програма вебінару

1. Хто й коли подає річну декларацію з податку на прибуток. Строк подання декларації та сплати податку. Специфічні ситуації звітування (новостворені підприємства, перехід із єдиного податку тощо).

2. Форма декларації: стара чи оновлена згідно з наказом Мінфіну України від 14.11.2019 р. № 481).

- Коли вперше складати новий додаток ПП «Інформація про суми податкових пільг»?

- Зміни до форми декларації — лист ДПСУ від 16.01.2020 р. № 757/7/99-00-07-02-01-07.

3. Подання фінансової звітності з декларацією. Наслідки неподання. Ризики у випадку складання та подання невідповідної форми фінзвітності.

4. Правила заповнення декларації. Актуальні питання.

- Якщо у 2019 році вперше дохід не перевищує 20 млн, як відмовитися від різниць?

- Чи треба дублювати рішення про невикористання різниць, яке прийняли минулого року?

- Які доходи фіксувати в рядку 01 декларації? Як рахувати 20-мільйонний критерій?

- Яку суму переносити до рядка 02 декларації зі Звіту про фінансові результати?

- Які додатки подають із декларацією?

- Коли потрібно додавати пояснення до декларації?

5. Заповнення додатка РІ. Приклади розрахунку різниць. Роз’яснення податківців, судова практика.

- Різниця за штрафами, пенями, неустойками.

- Різниця за подарунками коштів, товарів, робіт, послуг.

- Різниця за безнадійною дебіторською заборгованістю.

- «Амортизаційна» різниця.

- Різниця за придбаннями в неприбуткових організацій.

- Різниця за купівлями в нерезидентів.

- Інші різниці.

6. Заповнення додатка АМ. Відсутність різниць за МНМА; амортизація ОЗ під час ремонтів та поліпшень; нульова ліквідаційна вартість; ризики повністю замортизованих ОЗ; строки корисного використання; цікава судова практика.

7. Додаток ЗП: на які суми можна зменшити податок на прибуток.

8. Додатки АВ, ПН та ВП.

Відповідальність за неподання декларації.

Лектор:

Віталій ПРОКОПЕНКО
DipIFR ACCA, провідний бухгалтер-експерт газети «Інтерактивна бухгалтерія»