Вебінар на тему:

Особливості бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності

Вебінар у відкритому доступі

Програма вебінару

1. Ознайомлення з нормативними джерелами (перелік і характеристика нормативних документів, якими регламентовано бухгалтерський облік сільськогосподарської діяльності)

2. Основи сільськогосподарського обліку

 • Живі об’єкти (біологічні активи — поточні, довгострокові, сільськогосподарська продукція, додаткові біологічні активи)
 • Оцінка живого (залежить від виду живого та способу, як воно потрапило на баланс, справедлива вартість та собівартість)
 • Мистецтво визначення справедливої вартості (методи визначення, «примара» активного ринку, витрати на місці продажу, документування)
 • Розподіл загальновиробничих витрат на сільгосппідприємствах наприкінці року: чи суперечить загальним бухгалтерським правилам чи не суперечить?)

3. Бухгалтерський облік на прикладах (тваринництво)

 • Приклад 1. Надходження тварин на підприємство (оцінка під час зарахування на баланс, документування, подальша оцінка, субрахунки обліку)
 • Приклад 2. Оприбуткування приплоду тварин (оцінка під час оприбуткування, момент оприбуткування, документування, визначення собівартості)
 • Приклад 3. Витрати на вирощування молодняка тварин (облік витрат, документування, визначення приросту)
 • Приклад 4. Переведення тварин із групи в групу (різні види групувань, як вибрати потрібні групування, документування, оцінка під час переведення)
 • Приклад 5. Облік сільгосппродукції (види сільгосппродукції, оцінка під час оприбуткування, момент оприбуткування, розподіл собівартості між різними видами продукції)
 • Приклад 6. Продаж біологічних активів (особливості продажу поточних і довгострокових активів, документування)
 • Приклад 7. Падіж тварин (документування, причини падежу, особливості обліку залежно від причини)
 • Приклад 8. Забій тварин і продаж м’ясопродуктів (документування, облік)

4. Бухгалтерський облік на прикладах (рослинництво)

 • Приклад 1. Облік поточних біологічних активів рослинництва (приклади поточних активів, коли виникає поточний актив, витрати на вирощування, оцінка на дату балансу, оприбуткування сільгосппродукції, документування, момент визначення собівартості)
 • Приклад 2. Сади й виноградники — основні засоби (біологічні активи, що обліковуються як основні засоби, головні моменти обліку основних засобів стосовно біологічних активів, документування)
 • Приклад 3. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва (ліс та дерева як біологічний актив, основи бухгалтерського обліку довгострокових активів, документування)

Лектор:

Олександр ЗОЛОТУХІН,
відомий консультант із питань бухгалтерського обліку й оподаткування, постійний автор видання «Інтерактивна бухгалтерія»