Вебінар на тему:

Річна звітність: бюджетна та фінансова

Вебінар у відкритому доступі

Вебінар відбувся 2019-01-09 11:00


Програма вебінару

 1. Бюджетна річна звітність

·                   Які форми включає річний пакет звітності

·                   Планові показники мають бути приведені у відповідність

·                   Яка заборгованість не потрапить у форму № 7

·                   Чи є зв’язок з фінансовою звітністю

 

2. Фінансова звітність

·                   Баланс — Форма № 1дс

біологічні активи в Балансі (рядки 1040–1042, 1090), видатки і доходи майбутніх періодів, довгострокова й короткострокова заборгованість, вкладений капітал і фінансові результати

·                   Звіт про результати фінансової діяльності — Форма № 2дс

визнали необоротні активи (поточні видатки  в минулому році): чи зменшувати доходи звітного року

видатки за рахунок залишку на початок року

що потрапляє до інших доходів та витрат у розділі І форми № 2-дс

у яких рядках показувати безоплатно отримані активи у формі № 2-дс

особливості заповнення розділів ІІ і IV форми № 2-дс

·                   Звіт про рух грошових коштів — Форма № 4дс

розмежовуємо операційну й інвестиційну діяльність

дохід від продажу: операційні чи інвестиційні доходи

надходження в натуральній формі: чи потраплять до форми № 3-дс і куди саме

рух коштів через рахунок 3751, грошові кошти і їх еквіваленти: чи включати до форми № 3дс

·                   Звіт про власний капітал — Форма № 4дс

зміни у внесеному капіталі: оприбуткування, списання

безоплатні отримання та передання змінюють власний капітал

визначення ліквідаційної вартості

дооцінки й уцінки, відновлення внесеного капіталу до первісної вартості

перерахування дебіторської заборгованості до бюджету

·                   Примітки до фінансової звітності — Форма № 5дс

 

3. Січневі операції, що зачіпають минулий рік

·                   Анонс Сторнування грудневої зарплати й  оплати грудневих лікарняних: чи перераховувати сторновану суму до бюджету

·                   У січні 2019 року отримали відшкодування комунальних послуг від орендаря: чи перераховувати їх до бюджету

·                   Придбали ОЗ за рахунок залишку коштів на спеціальному реєстраційному рахунку

·                   У січні використали матеріали, придбані в минулому році на створення об’єкта ОЗ

 

4. Зарплата бюджетників у 2019 році

·                   ЄТС: як зміняться оклади та ставки

·                   Оплата праці держслужбовців і в органах ОМС

Чи повинні КНП керуватися ЄТС і нормативно-правовими актами, призначеними для закладів охорони здоров’я бюджетної сфери

Лектор:

Світлана ЛІСТРОВА
експерт з оплати праці й оподаткування