Вебінар на тему:

Зійдеться все: інвентаризація крок за кроком

Вебінар у відкритому доступі

Вебінар почнеться за: 8 дн, 2 год, 23 хв


Програма вебінару

Випадки проведення інвентаризації

- Підстави для обов’язкової інвентаризації

- Строки проведення інвентаризації

- Добровільна інвентаризація

 

Створення інвентаризаційної комісії

- Кого включати до інвентаризаційної комісії

- Як провести інвентаризацію, якщо на підприємстві лише директор

- Включення до складу ІК сторонніх осіб

- Дії в разі неможливості виконання обов’язків члена ІК (хвороба, відпустка, звільнення)

- Створення та завдання робочих інвентаризаційних комісій

 

Інвентаризація основних засобів

- Строки та порядок проведення інвентаризації ОЗ

- Оформлення результатів інвентаризації ОЗ

 

Інвентаризація нематеріальних активів

- Мета й об’єкти інвентаризації

- Особливості проведення та оформлення результатів

 

Інвентаризація запасів і незавершеного виробництва

- Особливості проведення інвентаризації запасів та незавершеного виробництва

- Облік нестач, надлишків запасів за результатами інвентаризації

- Облікові нюанси виявленої пересортиці

 

Інвентаризація каси, готівкових коштів і грошових документів, інвентаризація коштів на поточних рахунках

- Підготовка до проведення інвентаризації каси

- Документальне оформлення інвентаризації каси

- Облік надлишку, недостачі готівки в касі

- Інвентаризація безготівкових коштів

 

Перевірка сум дебіторської та кредиторської заборгованості, звірка розрахунків із бюджетом

- Строки інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості

- Яка заборгованість підлягає інвентаризації

- Як звірити розрахунки з дебіторами та кредиторами

- Дії в разі виявлення за результатами інвентаризації заборгованості розбіжностей

- Інвентаризація дебіторської заборгованості за відвантаженою, але не оплаченою у строк продукцією (товарами)

- Оформлення результатів інвентаризації заборгованості

- Відображення результатів інвентаризації розрахунків у бухобліку

 

Інвентаризація резервів та забезпечень

- Особливості інвентаризації резерву відпусток

- Особливості інвентаризації резерву сумнівних боргів

 

Інвентаризація витрат і доходів майбутніх періодів

- Строки та особливості проведення

- Коригування даних бухобліку

- Документальне оформлення результатів

 

Специфічні випадки інвентаризації

-  Інвентаризація в бюджетних установах й організаціях

- Інвентаризація у сільському господарстві

- Інвентаризація активів на позабалансових рахунках

- Специфіка інвентаризації в єдинників

- Інвентаризація в приватного підприємця

 

Інвентаризація на вимогу податкового органу й аудиторської служби

 

Відповідальність за невиконання вимог щодо інвентаризації

- Відповідальність підприємства

- Адміністративна й дисциплінарна відповідальність посадовців

Лектор:

Алла КОРОЛЬ,
експерт з обліку й оподаткування


Приготуйся до змін! Докладніше