Доволі часто виникає потреба перенести відпустку на інший період або подовжити її в разі настання певних обставин, передбачених законодавством, або за ініціативою роботодавця чи за ініціативою працівника. Для яких відпусток і за яких умов це можливо?

Перенесення відпустки з ініціативи роботодавця чи працівника

Перенесення та подовження щорічних відпусток передбачено ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі Закон про відпустки). Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

 • порушення власником або вповноваженим ним органом строку письмового повідомлення працівника про час надання відпустки (ч. 10 ст. 10 Закону про відпустки);
 • несвоєчасної виплати власником або вповноваженим ним органом зарплати працівникові за час щорічної відпустки (ч. 1 ст. 21 Закону про відпустки).

Щорічна відпустка за ініціативою власника чи вповноваженого ним органу як виняток може бути перенесена згідно із ч. 3 ст. 11 Закону про відпустки на інший період за дотримання таких умов:

 • є письмова згода працівника;
 • перенесення, погоджене з виборним органом первинної профспілки (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом;
 • причина перенесення — надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відобразитися на нормальному процесі роботи підприємства;
 • частина відпустки тривалістю не менш як 24 к.дн. має бути використана в поточному робочому році.

Перенесення відпустки в разі настання певних обставин

Щорічні основні й додаткові відпустки переносять на інший період або подовжують згідно із ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки в разі:

 • тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку;
 • виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо відповідно до законодавства він звільнений на цей час від основної роботи зі збереженням зарплати;
 • настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Щодо перенесення щорічних і додаткових відпусток у зв’язку з настанням тимчасової непрацездатності під час відпустки потрібно звернути увагу на таке:

 • відпустка переноситься в разі настання тимчасової непрацездатності працівника, що засвідчено належним чином. У разі надання листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною відпустка не підлягає перенесенню;
 • тимчасова непрацездатність працівника, засвідчена листком непрацездатності, є підставою для перенесення відпустки незалежно від причини, включаючи випадки непрацездатності, зумовлені захворюванням або травмою, унаслідок алкогольного, токсичного сп’яніння чи дії наркотиків (див. лист Мінсоцполітики від 17.07.2017 р. № 1922/0/101-17/284);
 • перенести на інший період або подовжити відпуску можна також у разі пред’явлення працівником довідки про проходження обстеження у спеціалізованому лікувально-профілактичному закладі (див. лист Мінпраці від 20.08.2010 р. № 233/18/99-10). Зазначена довідка є документом, що засвідчує тимчасову непрацездатність громадян і прирівнюється до листка непрацездатності, на що вказує лист МОЗ від 26.05.2007 р. № 3.51-4/4272-Д/3-6759.

Які відпустки та в яких випадках можна перенести чи подовжити