Нині поєднання навчання з роботою — звичне явище для сучасної молоді. Для такої категорії осіб передбачена підвищена податкова соцпільга (150%), яка може бути застосована до зарплати учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів (пп. «г» пп. 169.1.3 ПКУ). У яких випадках таку пільгу дозволено застосовувати, а в яких ні?

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати базу оподаткування визначають як нараховану заробітну плату, зменшену на суму ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які згідно із законом сплачують за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП) за її наявності (п. 164.6 ПКУ).

Нагадаємо

ПСП застосовують до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї згідно із законодавством виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 грн (у 2019 році — 2690 грн).

(пп. 169.4.1 ПКУ)

Платник податку, який є студентом, має право на податкову соціальну пільгу в розмірі 150% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ, у 2019 році — 1440,75 грн (пп. «г» пп. 169.1.3 ПКУ). Водночас ПСП не може бути застосована до зарплати, яку платник податку (студент) протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачують із бюджету (пп. 169.2.3 ПКУ).

Отже, студенти-контрактники, зважаючи на те, що вони не отримують стипендій або іншого забезпечення з бюджету, мають право на застосування ПСП у розмірі 150% за умови дотримання всіх вимог ст. 169 ПКУ.

Студенти-бюджетники, що отримують стипендію чи майнове (речове) забезпечення, як це передбачено для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, не мають права на будь-який розмір ПСП за місцем роботи. Це безпосередньо передбачено пп. 169.2.3 ПКУ.

Щодо студентів-контрактників, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб, то вони в разі отримання заробітної плати мають право на застосування підвищеної ПСП у розмірі 150% (у 2019 році — 1440,75 грн).