Уперше про впровадження Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку заговорили в Україні ще 15 років тому, коли з’явилася Постанова КМУ «Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів» від 29.10.1998 р. № 1706. Модернізація системи обліку та розкриття інформації в Україні почалася з прийняття Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі — Закон про бухоблік), розробки та затвердження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які базуються на МСФЗ. Також було запроваджено новий План рахунків бухгалтерського обліку, з’явилися нові форми звітності.