Трудова книжка лишається важливим документом, адже саме вона підтверджує факт трудової діяльності працівника. Уже позаду дискусії та спроба скасувати трудову книжку, і в проекті Трудового кодексу вона й досі є головним кадровим документом. Тож, трудову книжку й надалі використовують для обчислення трудового стажу, у т.ч. спеціального. Цей документ підтверджує досвід, кваліфікацію, право працівників на пільги під час призначення спеціальних пенсій і для виплат за вислугу років

Кому оформлюють трудові книжки

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Як відкривати й заповнювати трудові книжки, визначає Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58 (даліІнструкція № 58). Вона недосконала, і не всі її положення відповідають чинному законодавству, але нині це єдиний документ, що регулює заповнення трудових книжок.

Трудові книжки ведуть на всіх працівників, що працюють на підприємстві, в установі, організації, незалежно від форм власності, чи у фізичної особи — підприємця, понад 5 днів (ч. 2 ст. 48 КЗпП).

Не ведуть трудові книжки для осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами. У разі якщо фізособа-підприємець є найманим працівником, то запис про роботу теж уносять до трудової книжки. Але законодавство не передбачає можливості внесення до трудової книжки запису про підприємницьку діяльність (див. лист Мінсоцполітики від 29.06.2016 р. № 3475/0/10-16/06). У цьому ж листі сказано, що трудові книжки повинні заповнювати фізособи-підприємці для своїх працівників і фізособи, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг, тобто наймають кухарів, няньок, водіїв. Коментар до згаданого листа читайте у статті «Чи може підприємець заповнити власну трудову книжку та трудову книжку працівника, який працевлаштовується вперше» газети № 173/2016.

 

У які строки слід заповнити трудову книжку

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудову книжку оформлюють не пізніше 5 днів після прийняття на роботу, а студентам вищих й учням професійно-технічних навчальних закладів — не пізніше 5 днів після початку проходження стажування (ч. 3 ст. 48 КЗпП).

Бланк трудової книжки затверджено постановою КМУ від 27.04.1993 р. № 301, але трудові книжки старого зразка обміну не підлягають.

Усі записи до трудової книжки про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення, а також про нагороди й заохочення вносять після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення ― у день звільнення (п. 2.4 Інструкції № 58).

Заповнення титульного аркуша трудової книжки