Методика обліку податку на прибуток із 2015 року істотно відрізняється від усієї історії цього податку. Наразі оподатковуваний прибуток визначають на підставі бухгалтерського фінрезультату та податкових різниць, які цей результат коригують. Зараз поговоримо про різниці, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів