Усе на підприємстві хоча б раз на рік слід інвентаризувати. Не є винятком і каса підприємства. Зважаючи на норми п. 46 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі — Положення про касові операції), установи/підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію каси.
Окрім того, інвентаризувати грошові кошти варто перед складанням річної фінансової звітності за 2 місяці до дати балансу (п. 10 р. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879, далі — Положення № 879).
Звісно, необхідно також періодично проводити на підприємстві раптові перевірки каси, особливо якщо на підприємстві є відокремлені підрозділи. Метою такого раптового «моніторингу» є унеможливлення зловживання матеріально відповідальною особою (далі — МВО).

Перед інвентаризацією

Ніщо на підприємстві не може відбуватися без згоди керівництва. Тож, перед проведенням інвентаризації каси керівник має видати наказ. У документі треба прописати такі положення:

  • призначити відповідну комісію (за умови відсутності постійно діючої інвентаризаційної комісії);
  • указати період, коли проводитимуть інвентаризацію;
  • призначити працівників, на яких покладено виконання наказу;
  • доручити касиру (МВО) і бухгалтерії підготувати всі касові документи й відповідні програми (якщо касові документи ведуть і в електронному варіанті).

До початку інвентаризації всі касири (інші МВО, відповідальні за збереження коштів на підприємстві) надають розписку (додаток 7 до Положення про касові операції).

Зауважте

Інвентаризацію каси необхідно проводити на початку чи наприкінці робочого дня, коли день у касовій книзі ще/уже закрито. Якщо інвентаризацію проводять протягом дня, перед процедурою інвентаризації касиру (МВО) варто скласти звіт довільної форми за касовими операціями поточного дня. У цьому звіті радимо вказати рух готівки протягом дня на підставі даних із касових документів (або ж із реєстратора розрахункових операцій (далі — РРО) чи книги обліку розрахункових операцій (далі — КОРО)).

Процес інвентаризації