Починаючи з другого робочого року щорічну відпустку можна взяти в будь-який час протягом робочого року. У разі якщо працівник відгуляв відпустку та звільняється до закінчення робочого року (за який таку відпустку надали), постає питання про відрахування із зарплати оплати за дні «незаробленої» відпустки.
У статті розповімо, як обчислити суму, що належить утримати за використані наперед дні відпустки, і показати цю операцію в бухгалтерському обліку

Правові підстави для відрахування відпускних за невідпрацьований час

У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості роботодавець здійснює відрахування із зарплати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року (ч. 1 ст. 22 Закону про відпустки).

Відраховувати нараховані за невідпрацьовану частину  робочого року відпускні згідно із ч. 2 ст. 22 Закону про відпустки не потрібно, якщо працівник звільняється з роботи у зв’язку з:

  • призовом або прийняттям (вступом) на військову службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу;
  • переведенням працівника за його згодою на інше підприємство або переходом на виборну посаду у випадках, передбачених законами України;
  • відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, а також відмовою від продовження роботи у зв’язку з істотною зміною умов праці;
  • змінами в організації виробництва та праці, у т.ч. ліквідацією, реорганізацією чи перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;
  • виявленням невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню такої роботи;
  • нез’явленням на роботу понад 4 місяці поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні;
  • поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
  • направленням на навчання;
  • виходом на пенсію;
  • у разі смерті працівника.

Визначення кількості днів, за які потрібно відрахувати відпускні

Спочатку з’ясуємо, до яких відпусток застосовують положення ч. 1 ст. 22 Закону про відпустки. Очевидно, що відрахувати відпускні за невідпрацьовану частину робочого року потрібно з оплати щорічних основних і щорічних додаткових відпусток, передбачених статтями 7 і 8 Закону про відпустки.