Як у бухгалтерському обліку підприємства відобразити нарахування відпускних? Що з податком на прибуток — чи діють різниці? Правила обкладення відпускних ПДФО, військовим збором, ЄСВ

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку суми відпускних проводяться через створений резерв на оплату відпусток. Для цього призначено субрахунок 471 «Забезпечення виплат відпусток», на якому відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам.

Зверніть увагу!

Мінфін України в листі від 09.06.2006 р. № 31-34000-20-25/12321 зазначає: норма щодо створення забезпечення на виплату відпусток, установлена п. 7 П(С)БО 26 «Виплати працівникам» і п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання», є імперативною для застосування підприємством. Лише мікропідприємства та єдинники можуть відмовитися від створення резерву відпусток (п. 8 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»), про що зазначають у наказі про облікову політику. Для решти ж створення резерву на виплату відпусток — обов’язок.

Використання забезпечення відображають проводкою Дт 471 Кт 661 «Розрахунки за виплатами працівникам», 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування»у періоді фактичного нарахування відпускних працівникам.

У разі якщо сума нарахованого забезпечення на оплату відпусток не покрила суми відпускних і ЄСВ, що на них припали, то частина суми відпускних і ЄСВ, які не покриваються забезпеченням, нараховуються за рахунок витрат звітного періоду — Дт 91, 92, 93, 94 Кт 661, 651.

Якщо вся відпустка працівника припадає на один місяць, то в бухобліку відображають згадані вище проводки актом нарахування. А якщо відпустка припадає на різні місяці (звітні періоди)? Тоді в бухобліку можна вибрати один із варіантів:

  • відобразити відпускні в періоді виплати всією сумою, хоча припадає відпустка на різні періоди;
  • відобразити відпускні окремо за кожен місяць, на який припадає відпустка.

На практиці обома варіантами можна скористатися. «Методологічніше» відображати в періоді, до якого належить відпустка, тобто окремо кожного місяця.

Податковий облік

Податок на прибуток

Базу оподаткування з податку на прибуток визначають від бухгалтерського фінансового результату до оподаткування плюс/мінус різниці з податку на прибуток (пп. 134.1.1 ПКУ).

Ті платники, які мають бухдохід за останній рік становить не більш як 20 млн грн, можуть відмовитися від різниць; про прийняте рішення щодо відмови роблять відмітку в декларації з податку на прибуток (пп. 134.1.1 ПКУ).

Фінансові результати до оподаткування відповідно до норм ПКУ не коригуються на суму забезпечень на відпустки працівникам й інші виплати, пов’язані з оплатою праці (пп.пп. 139.1.1, 139.1.2 ПКУ). Про це зазначають і контролери в ІПК ДФСУ від 25.02.2019 р. № 717/6/99-99-15-02-02-15/ІПК:

«Якщо забезпечення (резерв) створюється для відшкодування майбутніх витрат, пов’язаних з оплатою відпусток, то фінансовий результат до оподаткування, сформований відповідно до положень бухгалтерського обліку, не коригується на суму витрат на створення такого забезпечення (резерву) та на суму витрат, які відшкодовані за рахунок цього резерву (забезпечення)».

Тобто усе, як у бухобліку.