Обов’язкові випадки проведення інвентаризації визначені Положенням про інвентаризацію активів і зобов’язань, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 (даліПоложення № 879). Один із них — проведення інвентаризації активів і зобов’язань перед складанням річної фінансової звітності.

Госпрозрахункові підприємства та бюджетні установи під час проведення інвентаризації керуються саме Положенням № 879, яке містить припис затвердити власні положення про інвентаризацію, і в них уточнити періодичність і строки її проведення, а також прописати особливості роботи інвентаризаційної комісії, зокрема, якщо з поважних причин відсутній один із членів комісії або матеріально відповідальна особа.

Тож, розгляньмо, як створюють інвентаризаційну та робочі комісії, як правильно організувати процедуру інвентаризації, яких правил варто дотримуватися під час інвентаризації та як оформлюють результати інвентаризації.

Створення та склад інвентаризаційної комісії

Перелік осіб, яких керівник може включити до складу інвентаризаційної комісії, визначено п. 1 р. ІІ Положення № 879. Зокрема, інвентаризаційну комісію створюють із представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, підприємців-фізосіб, які ведуть бухоблік на підприємстві на договірних засадах) і досвідчених працівників підприємства (інженерів, технологів, механіків, виконавців робіт, товарознавців, економістів, бухгалтерів).

Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства. Як бачимо, тепер немає вимоги обов’язково включати головного бухгалтера до складу інвентаризаційної комісії.

Також до складу інвентаризаційної комісії можуть входити члени ревізійної комісії господарського товариства. А ось представників структурного підрозділу внутрішнього аудиту не включають до складу інвентаризаційної комісії.

Якщо бухгалтерський облік веде безпосередньо керівник, він самостійно очолює інвентаризаційну комісію (абз. 2 п. 1 р. ІІ Положення № 879).

Зверніть увагу

Інвентаризацію проводять повним складом інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та в присутності матеріально відповідальної особи. Проте матеріально відповідальні особи не входять до складу робочої інвентаризаційної комісії, яка перевіряє активи, що перебувають у таких осіб на відповідальному зберіганні (абз. 5 п. 1, абз. 2 п. 2.4 р. ІІ Положення № 879).

Бюджетні установи до складу інвентаризаційних комісій (робочих інвентаризаційних комісій) можуть включати представників централізованої бухгалтерії, яка їх обслуговує.