Протягом тривалого часу це питання не було врегульовано нормативно. Проте з появою Типового положення про бухгалтерську службу проблем стало менше. Тож, з’ясуймо, який порядок дій має бути в разі звільнення головного бухгалтера

Особливості передання справ головним бухгалтером

Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи затверджене постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59 (далі Типове положення № 59). Саме в ньому прописані деякі особливості передання справ у разі звільнення головного бухгалтера бюджетної установи.

Прийняття (передання) справ головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюють після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформлюють відповідний акт. Копію акта надсилають бюджетній установі, якій підпорядковується бюджетна установа (п. 12 Типового положення № 59).

Прийняття (передачу) справ головний бухгалтер може здійснювати за участю представника установи вищого рівня, якій підпорядкована бюджетна установа. Це, власне, усе. Далі розгляньмо тонкощі процедури передання справ.

Уявімо ситуацію, коли головний бухгалтер написав заяву про звільнення за власним бажанням (ст. 38 КЗпП).

Нагадаємо

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або вповноважений ним орган письмово за 2 тижні.

Власник або вповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник, якщо це зумовлено неможливістю продовжувати роботу: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка чи дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин (ч. 1 ст. 38 КЗпП).

Отже, у разі припинення трудових відносин на підставі ч. 1 ст. 38 КЗпП (без наявності поважних причин) у керівника бюджетної установи є лише 2 тижні (якщо інше не передбачено законодавством) на те, аби здійснити низку процедур до того, як він має видати трудову книжку звільненому бухгалтерові та провести з ним остаточні розрахунки.

Зважаючи на це, упродовж цього стислого строку потрібно встигнути чимало. Озвучимо крок за кроком.

Процедура передання справ у разі звільнення головного бухгалтера