Звільнення будь-якого співробітника — процедура неприємна й іноді дуже клопітна. Годі й говорити, якщо таким співробітником є директор підприємства — особа, відповідальна за виробничу й фінансову діяльність, що представляє інтереси підприємства, керує колективом, — словом, наділена найвищими повноваженнями. Звісно, тут є чимало тонкощів. Ми дібрали й розглянули найактуальніші запитання на цю тему

За яких підстав директор може звільнятися

Згідно з трудовим законодавством директор, хоча й наділений порівняно з іншими працівниками серйозними повноваженнями, усе ж є найманою особою. Тому він може бути звільнений за низкою підстав, які застосовують до будь-якої іншої найманої особи:

  • за власним бажанням (ст.ст. 38, 39 Кодексу законів про працю України, далі — КЗпП);
  • за угодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП);
  • з ініціативи власника чи вповноваженого ним органу, зокрема й у разі змін в організації виробництва та праці, прогулу (ст.ст. 40, 41 КЗпП) тощо.

Водночас у контексті ситуації зі звільненням директора власником є засновник підприємства, загальні збори учасників (акціонерів) або наглядова рада акціонерного товариства.

Наприклад, читачів здебільшого цікавить таке питання: чи можна звільнити директора через неявку на роботі протягом понад 4 місяців поспіль через хворобу (п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП)? Так от, жодних винятків для керівників підприємства в такому випадку не передбачено, тож, директора можна звільнити й на цій підставі. Причому нагадаємо: заборона на звільнення в період тимчасової непрацездатності у такому разі не працює (ч. 3 ст. 40 КЗпП).

Існують ще й особливі підстави для звільнення, які здебільшого стосуються саме директорів:

  • укладення трудового договору (контракту) усупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII, установленим для осіб, які звільнились або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення (п. 71 ст. 36 КЗпП);
  • за умовами, передбаченими контрактом (п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП), адже контракт укладають із багатьма директорами, наприклад, в обов’язковому порядку з директором акціонерного товариства (ч. 5 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, далі Закон про АТ);
  • одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства (п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП);
  • винні дії, унаслідок яких зарплату працівникам виплачували несвоєчасно чи в розмірах, нижчих за розмір мінімальної зарплати (п. 11 ч. 1 ст. 41 КЗпП).