Здавалося б, це благий намір, але ситуація дещо нетипова й може призвести до неприємних наслідків. Та й законодавство такої можливості не допускає. З’ясовуймо

Про керівника підприємства та його зарплату у законодавстві

Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його вповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства відповідно до статуту є посадовою особою підприємства (ч. 3 ст. 65 Господарського кодексу України, даліГКУ).

У разі найму керівника підприємства з ним укладають договір (контракт), у якому визначають: строк найму, права, обов’язки й відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення та умови звільнення з посади, інші умови найму за погодженням сторін (ч. 4 ст. 65 ГКУ).

Трудовий договір — угода між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену такою угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства ― виплачувати працівникові зарплату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін (ч. 1 ст. 21 Кодексу законів про працю України, даліКЗпП).

Висновок № 1: виплачувати зарплату працівникові, у т.ч. директору, обов’язково.

Ідемо далі. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (даліЗакон про оплату праці) заробітна плата ― це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір зарплати залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Як випливає із ч. 5 ст. 95 КЗпП, мінімальна зарплата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності й господарювання та фізичних осіб.

Висновок № 2: зарплата директора підприємства не може бути нижчою за законодавчо установлений розмір мінзарплати.