Директор хоче призначити собі посадовий оклад у розмірі 100 тис. грн, в інших працівників він на рівні 6–8 тис. грн. Чи може директор самостійно встановити собі таку зарплату й на підставі яких документів?

ВІДПОВІДЬ: Законодавство не дозволяє директору самостійно вирішувати питання щодо його оплати праці. Адже загалом директор підприємства є посадовою особою й одночасно найманим працівником, з яким укладено договір (контракт), де зазначають також умови його матеріального забезпечення. Такий висновок випливає з листа Мін’юсту від 08.02.2012 р. № 10-0-3-12/8.1.

Трудове законодавство

Керівник підприємства є посадовою особою (ч. 3 ст. 65 ХКУ). У разі найму керівника підприємства з ним укладають договір (контракт), у якому визначають строк найму, права, обов’язки й відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

У контракті можуть також визначати умови підвищення чи зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, установлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за рік чи інший період. Водночас розміри виплат не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами та колективним договором.

Зверніть увагу

До компетенції загальних зборів ТОВ і ТДВ належить, зокрема, установлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства (п. 7 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII, далі — Закон № 2275).

Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов’язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися лише на умовах і підставах, зазначених у договорі між нею та товариством (ч. 2 ст. 42 Закону № 2275).

Своєю чергою, в акціонерних товариствах посадовим особам органів акціонерного товариства виплачують винагороду лише на умовах, передбачених цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними (ч. 4 ст. 62 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-V).