Чинне законодавство не містить визначення матеріальної допомоги. Проте трапляються різні її види, кожен із яких має свої особливості. Тому важливо їх добре знати, аби правильно відображати в обліку, обкладати ПДФО, військовим збором і нараховувати ЄСВ. Тож, наразі йтиметься про матдопомогу, яку може виплатити роботодавець своїм працівникам

Визначаємося із термінами

Матеріальна допомога, яку підприємство виплачує своїм працівникам, може мати:

  • систематичний характер — надається всім або більшості працівників;
  • разовий характер — надається окремим працівникам у зв’язку з певними обставинами.

Такі види матеріальної допомоги умовно можна кваліфікувати як «зарплатна» та «не зарплатна».

Особливості документування, облік й оподаткування для цих двох видів допомоги істотно відрізняються, тому пропонуємо ознайомитися з ними окремо. Водночас зосередьмо увагу на матдопомозі, яку надають у грошовій формі.

Зарплатна, або систематична матдопомога

Підстави та документування

Її виплата передбачається законодавчими актами чи колективним договором підприємства (або іншим аналогічним документом), і надається вона всім або більшості працівників. Тобто така матдопомога має систематичний характер.

Відповідно до пп. 2.3.3 Інструкції № 5, матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім працівникам або більшості (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31 цієї Інструкції), належить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Сюди належать передусім матдопомоги, визначені умовами колективного чи трудового договору, зокрема: на оздоровлення до щорічної відпустки, до ювілею, у разі народження дитини або сім’ям із дітьми, під час виходу на пенсію тощо. Звісно, у випадку виплати матдопомоги на оздоровлення до щорічної відпустки окремої заяви від працівника не вимагають. Проте якщо матдопомогу виплачують при народженні дитини, то від працівника все ж можуть зажадати заяву з копіюєю свідоцтва про народження дитини.

Матдопомога надається на підставі наказу керівника підприємства, у якому зазначають подію, пов’язану з її наданням, посилаються на норму колективного договору (чи іншого документа) і надають припис бухгалтерії нарахувати матдопомогу певним працівникам у конкретних розмірах.