Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи затверджене постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59 (даліТипове положення).

На посаду головного бухгалтера бюджетної установи чи спеціаліста, на якого покладають виконання завдань і функціональних обов’язків бухгалтерської служби, призначають осіб, які відповідають вимогам із Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців або Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (п. 11 Типового положення).

Вимоги до головного бухгалтера та бухгалтера бюджетної установи

Кваліфікаційно-освітні вимоги до головного бухгалтера та бухгалтера, який виконує функціональні обов’язки бухгалтерської служби, установлені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336 (далі — Довідник № 336). Цей Довідник застосовують для всіх посад бухгалтерів, окрім тих, що обіймають посади державної служби. Добираючи назву посади, потрібно керуватися Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 (даліКласифікатор професій).

Наведемо в таблиці 1, які вимоги висуває Довідник № 336 до кваліфікаційно-освітнього рівня та досвіду роботи головного бухгалтера та бухгалтера бюджетної установи (які не належать до держслужбовців і посадовців органів місцевого самоврядування).

Таблиця 1

Вимоги до кваліфікаційно-освітнього рівня та стажу бухгалтера бюджетної установи