Наше підприємство (платник податку на прибуток) узяло в оренду автомобіль. Орендодавець також є платником податку на прибуток. Протягом дії договору оренди ми провели капітальний ремонт орендованого автомобіля. Як відобразити операцію з повернення орендованого автомобіля в бухгалтерському та податковому обліку орендаря й орендодавця, якщо умовами договору передбачено, що орендодавець приймає та компенсує вартість капітальних ремонтів по закінченню договору оренди?