Путівка за рахунок Фонду соцстраху

Звісно, найцікавішим варіантом відпочинку як для працівника, так і для підприємства є можливість відпочинку й отримання санаторно-курортного лікування за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд соцстраху). Отже, розглянемо, як отримати й облікувати таку путівку

Надання послуг із санаторно-курортного лікування й оздоровлення застрахованих осіб є одним із видів соціальних послуг, які надаються згідно із Законом № 2240.

Санаторно-курортна путівка є документом, який надає застрахованій особі та члену її сім’ї право на отримання відповідних послуг у санаторно-курортному закладі (зазначеному в путівці) протягом указаного в ній терміну — 18, 21, 24 або 45 діб.

Санаторно-курортні послуги надаються застрахованим особам і членам їх сімей за пред’явленням путівки на санаторно-курортне лікування (далі — путівка) та санаторно-курортної карти (форма № 072/о — для дітей і підлітків, що затверджені Наказом № 302).

Хто має право на путівку від Фонду соцстраху

Путівки на санаторно-курортне лікування надаються застрахованим особам і членам їх сімей (п. 6 ст. 34 Закону № 2240).

Порядок і умови отримання путівок за рахунок коштів Фонду соцстраху регламентуються Порядком № 12.

На підставі п. 4.9 Порядку № 12 членами сім’ї застрахованої особи є:

 • чоловік, дружина, які працюють на цьому ж чи іншому підприємстві, перебувають у шлюбі та є застрахованими особами;
 • діти віком від 4 до 18 років1;
 • студент, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання.

Зверніть увагу!

Надання послуг, пов’язаних із санаторно-курортним лікуванням, застрахованим особам здійснюється за наявності медичних показань.

(ч. 2 ст. 47 Закону № 2240)

Як отримати путівку від Фонду соцстраху

Для отримання путівки за рахунок Фонду соцстраху працівник має подати роботодавцю особисту заяву та довідку для одержання путівки за формою № 070/о, затвердженою Наказом № 110.

На підставі отриманої заяви роботодавець подає до відділення Фонду соцстраху за місцем обліку заявку про виділення путівок за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 12. У заявці зазначаються профіль захворювання, назва санаторно-курортної установи, кількість путівок за їх видами з поквартальним розподілом.

Під час планування путівок ураховуються пропозиції виконавчих дирекцій відділень Фонду соцстраху, які сформовані на підставі узагальнених пропозицій районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій з урахуванням заявок страхувальників (за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 12).

Однак за необхідності страхувальник протягом року може подавати додаткові заявки на санаторно-курортне лікування.

План розподілу путівок у двотижневий термін після отримання його від виконавчої дирекції відділення Фонду затверджується наказом директора районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду соцстраху та доводиться письмово до відома страхувальників із чисельністю 300 і більше застрахованих осіб.

Для страхувальників із чисельністю працівників до 300 осіб і добровільно застрахованих осіб складається зведений план розподілу путівок, що затверджується наказом директора районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду соцстраху (п. 2.7 Порядку № 12).

Передання путівок Виконавчою дирекцією Фонду та виконавчими дирекціями її відділень здійснюється за накладними згідно з довіреностями (абз. 2 п. 2.12 Порядку № 12).

Видача путівки працівнику

Путівка видається на підставі рішення комісії (уповноваженого) із соцстрахування на підприємстві за основним місцем роботи застрахованої особи на підставі особистої заяви застрахованої особи та медичної довідки за формою № 070/о.

На путівці зазначаються профіль лікування та відповідний перелік послуг, що входять до вартості путівки, умови проживання та в обов’язковому порядку проставляється відповідна відмітка «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності».

Зауважимо!

Комісія чи вповноважений із соціального страхування підприємства зобов’язаний інформувати працівників про наявність путівок, отриманих від органу Фонду, у письмовій формі та звітувати перед трудовим колективом про їх використання.

Путівка до санаторію видається в період відпустки, а до санаторію-профілакторію — у період відпустки, без відриву від виробництва, за умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду соцстраху. Водночас вид відпустки, під час якої надається путівка, не конкретизовано. Отже, путівка надається на період будь-якої відпустки (у т.ч. відпустки без збереження заробітної плати), обумовленої в колективному договорі, угоді та трудовому договорі між працівником і власником або вповноваженим ним органом, якщо це не суперечить Закону про відпустки (див. лист Фонду соцстраху від 17.11.2009 р. № 06-14/Ч-268з-338).

Застрахованій особі протягом календарного року може бути виділена лише одна путівка для санаторно-курортного лікування з урахуванням путівки, отриманої до санаторію-профілакторію або до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, за винятком отриманої путівки для самостійного санаторно-курортного лікування дитини (п. 4.4 Порядку № 12).

Путівка (окрім путівки до реабілітаційного відділення) видається за два тижні до початку строку заїзду (п. 4.15 Порядку № 12).

Путівка видається застрахованій особі або члену її сім’ї після її заповнення вповноваженою особою, яка вказує прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи або члена її сім’ї, місце роботи, підприємство, що видало путівку. Відповідальна особа має поставити свій підпис і скріпити його печаткою підприємства.

Зауважте!

Видавати оформлену не належним чином соцстрахівську путівку чи передавати її застрахованою особою або членом її сім’ї іншим особам заборонено.

(п. 4.19 Порядку № 12)

Застрахована особа, яка отримала від підприємства-страхувальника путівку, зобов’язана повернути йому заповнений зворотний талон путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі, із зазначенням прізвища, імені, по батькові застрахованої особи та члена її сім’ї, строку перебування, завірені підписом керівника та скріплені печаткою цього закладу. Після отримання такого талона (довідки) бухгалтерія підприємства в журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів (за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 12) робить відповідну відмітку.

Поділ путівки

Відповідно до п. 4.11 Порядку № 12, дозволено поділ путівки для спільного санаторно-курортного лікування:

 • чоловіка, дружини, які працюють на підприємстві, у т.ч. на іншому підприємстві, перебувають у шлюбі та є застрахованими особами;
 • дітей застрахованої особи віком від 4 до 18 років;
 • члена сім’ї, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання.

Путівка члену сім’ї, який працює на іншому підприємстві (навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання), видається за умови надання довідки з місця його основної роботи (навчання) про те, що він не користувався цією соціальною послугою протягом календарного року. При цьому, в разі виділення спільної путівки, обов’язковим є попереднє письмове погодження від адміністрації санаторно-курортного закладу. Термін лікування за такою путівкою для кожної особи повинен бути не менш ніж 12 діб (п. 4.11 Порядку № 12).

Не підлягає поділу:

 • путівка для лікування дитини чи двох дітей у супроводі дорослого, відповідно, на двох дорослих або двох дорослих і дитини;
 • путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.

Часткова оплата за путівку

У разі виділення працівнику соцстрахівської путівки комісія із соцстрахування в протоколі вказує відсоток часткової оплати для застрахованих осіб. Розміри такої оплати й документи, які має подати застрахована особа для отримання путівки за рахунок Фонду соцстраху, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Розміри часткової оплати за путівку та документи, необхідні для її отримання працівнику підприємства

Отримувач путівки

Розмір часткової оплати за путівку

Документи для отримання путівки

Застрахована особа

20% — двомісний номер

— заява застрахованої особи;

— довідка для одержання путівки (форма № 070/о)

50% — одномісний номер

10% — для путівки до санаторію-профілакторію

Один із застрахованих батьків (мати чи батько) або застрахована особа — законний представник:

для лікування дитини та дорослого

10%

— заява застрахованої особи;

— медичні довідки для дорослого та дитини (форма № 070/о)

для лікування двох дітей та дорослого

безкоштовно

для самостійного лікування дитини, яка є членом сім'ї застрахованої особи

10%

— заява застрахованої особи;

— медична довідка для дитини (форма № 070/о)

Застрахована особа для спільного санаторно-курортного лікування із членами сім’ї:

працюючим на цьому чи іншому підприємстві (чоловіком, дружиною), які перебувають у шлюбі та є застрахованими особами

— 20% — двомісний номер;

— 50% — одномісний номер;

— 10% — для путівки до санаторію-профілакторію

— заява застрахованої особи;

— довідка для одержання путівки на застраховану особу та члена сім’ї (форма № 070/о);

— довідка з місця основної роботи (навчання) члена сім’ї про те, що він не користувався цією соціальною послугою протягом календарного року

дітьми застрахованої особи віком від 4 до 18 років

які навчаються у вищому навчальному закладі з денною формою навчання

Часткова оплата вартості путівки до санаторію вноситься в касу страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи, а за відсутності каси — через установу банку на транзитний рахунок органу Фонду соцстраху за місцем обліку страхувальника. Часткова оплата вартості путівки до санаторію-профілакторію вноситься до каси підприємства, на утриманні якого перебуває цей санаторій-профілакторій.

На підставі квитанції до прибуткового касового ордера чи квитанції про часткову оплату вартості путівки застрахованій особі — працівнику видається путівка.

Сума часткової оплати вартості путівки, унесена застрахованою особою до каси, має бути перерахована на транзитний рахунок  робочого органу Фонду соцстраху протягом трьох банківських днів після її внесення (абз. 2 п. 4.13 Порядку № 12).

Бухгалтерський облік путівок від Фонду соцстраху

Путівки, що надаються працівникам за рахунок Фонду соцстраху, не належать роботодавцю. Тому вони обліковуються на позабалансовому рахунку з обов’язковим веденням журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф 13-ФСС з ТВП згідно з додатком 3 до Порядку № 12 (п. 3.3 Порядку № 12).

Відповідно до п. 3.4 Порядку № 12, підприємство за отриманими та виданими путівками зберігає у фінансовому підрозділі (бухгалтерії) такі документи:

 • накладні по путівках;
 • рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування;
 • копії квитанцій щодо часткової оплати вартості путівок, сплачених через установи банків;
 • журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів;
 • зворотні талони чи довідки про факт перебування в санаторно-курортному закладі.

Зауважте!

За кожною виданою путівкою на підприємстві також зберігаються копії медичних довідок про необхідність санаторно-курортного лікування за формою ф. 070/о, адже вони розглядатимуться під час перевірки Фонду соцстраху.

Відповідно до Плану рахунків та Інструкції щодо його застосування, затверджених Наказом № 291, отримані від Фонду соцстраху путівки підприємство може обліковувати на позабалансовому субрахунку 025 «Матеріальні цінності довірителя» рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» або рахунку 08 «Бланки суворого обліку».

Податковий облік путівок від Фонду соцстраху

Податок на прибуток і ПДВ. Оскільки путівки, отримані від Фонду соцстраху, не переходять у власність підприємства, тобто підприємство не здійснює ні їх придбання, ні продажу, у податковому обліку податку на прибуток операції з отримання та видачі путівок не відображаються (див. підкатегорію 102.06.07 ЄБПЗ2). Із цієї ж причини не виникає й об’єкта обкладення ПДВ.

Часткова оплата, отримана від працівника за путівку, є транзитною сумою, яка перераховується на рахунки Фонду соцстраху, отже, вона також не оподатковується.

ПДФО. Відповідно до пп. 165.1.35 ПКУ, у загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податку не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т.ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Отже, частина вартості путівки, сплачена Фондом соцстраху за працівника або його дітей віком до 18 років, ПДФО не обкладається.

Однак із цього підпункту випливає й те, що часткова вартість путівки, виданої для спільного санаторно-курортного лікування для членів сім’ї (дружини або чоловіка, які працюють на іншому підприємстві, або дитини старше 18 років, що навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання), включається до складу оподаткованого доходу платника податків (див. підкатегорію 103.02 ЄБПЗ).

Вартість путівки в частині, що надається за рахунок коштів Фонду соцстраху, відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ із ознакою доходу «156». Частина вартості, яку оплачує працівник, у розрахунку форми № 1ДФ не відображається.

Вартість путівки (для спільного санаторно-курортного лікування), що була надана як додаткове благо для членів сім’ї (дружини або чоловіка, які працюють на іншому підприємстві, або дитини старше 18 років, що навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання) відображається у формі №1 ДФ із ознакою доходу «126».

ЄСВ. Відповідно до п. 3.2 Інструкції № 5, оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, не належить до фонду оплати праці. Отже, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ, п. 4.3.5 Інструкції № 21-5, ЄСВ на вартість путівок для застрахованої особи не нараховується та не утримується.

Розглянемо облік путівок за рахунок Фонду соцстраху на прикладі.

Приклад

На підставі рішення комісії із соцстрахування на підприємстві за рахунок коштів Фонду соцстраху працівниці надається путівка до санаторію у двомісний номер вартістю 3000 грн із частковою оплатою 20% її вартості. Часткова оплата внесена працівницею до каси підприємства.

Таблиця 2

Бухгалтерський та податковий облік путівки, отриманої від Фонду соцстраху


з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д -т

К -т

Доходи

Витрати

1

Отримано путівку від Фонду соцстраху

025*

3000,00

2

Внесено у касу підприємства 20% вартості путівки

301

652

600,00

3

Кошти за путівку внесено на банківський рахунок

311

301

600,00

4

Перераховано часткову оплату за путівку на транзитний рахунок до Фонду соцстраху

652

311

600,00

5

Видано путівку працівниці

025

3000,00

*Для обліку путівок підприємство використовує субрахунок 025 «Матеріальні цінності довірителя» (див. розділ «Бухгалтерський облік путівок від Фонду соцстраху»).

Звітність про путівки до Фонду соцстраху

Відповідно до Порядку № 4, звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення за формою Ф14-ФСС із ТВП (додаток 2 до Порядку № 4) складається за кожен квартал окремо та подається до органу Фонду за місцем обліку страхувальника разом зі звітом за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Відповідальність

Роботодавець у разі порушення порядку надання та використання путівки за рахунок коштів Фонду соцстраху відшкодовує в повному обсязі вартість неправомірно використаних соціальних послуг і сплачує штраф у розмірі 50% такої суми (ст. 30 Закону № 2240).

Окрім того, у цьому випадку йому загрожує й адмін­штраф відповідно до ст. 1655 Кодексу України про адміністративні правопорушення у розмірі від 8 до 15 НМДГ.

Сума витрат Фонду соцстраху за путівки, що видані з порушенням Порядку № 12, у т.ч. не використані, не приймається до заліку та відшкодовується за рахунок страхувальника (пп. 6.2 Порядку № 12).

Контроль за розподілом, обліком, зберіганням, видачею, використанням путівок, здійсненням часткової оплати за путівки та звітністю по путівках здійснюють Правління Фонду та його відділення, Виконавча дирекція Фонду, виконавчі дирекції відділень Фонду, районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції відділень Фонду, комісії (уповноважені) із соціального страхування під час перевірок використання коштів соцстраху.

Олена ТКАЧЕНКО,

провідний бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Список використаних нормативно-правових актів:

ПКУ — Податковий кодекс України.

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III. 

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Закон про ЄСВ — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI. 

Порядок № 12 — Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 р. № 12.

Порядок № 4 — Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджений постановою ФСС із ТВП від 18.01.2011 р. № 4.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 21-5 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою Правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-5. 

Наказ № 302 — наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» від 27.12.1999 р. № 302.

Наказ № 110 — наказ МОЗ України «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14.02.2012 р. № 110.

Наказ № 291 — наказ Мінфіну України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» від 30.11.1999 р. № 291.

1 Путівка надається одному із застрахованих батьків (матері чи батькові) або застрахованій особі — законному представнику (п. 4.7 Порядку № 12).

2 Єдина база податкових знань. Розміщена на офіційному сайті Міндоходів України — www.minrd.gov.ua.