У бухгалтерів досить часто виникають запитання під час відображення у звітності з ЄСВ відпускних і лікарняних. Коли ж доводиться здійснювати перерахунок відпускних у зв’язку з продовженням тривалості відпустки через хворобу, кількість запитань подвоюється. Тож з’ясуємо, як такий перерахунок показати у звітності з ЄСВ

Які відпустки можна переносити в разі тимчасової непрацездатності

Якщо під час щорічної відпустки настала тимчасова непрацездатність працівника, засвідчена в установленому порядку, така відпустка підлягає перенесенню чи продовженню на підставі п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

До таких щорічних відпусток належать (ст. 4 цього Закону):

  • основна відпустка;
  • додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;
  • додаткова відпустка за особливий характер праці;
  • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Також підлягають перенесенню (продовженню) додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, котрі надають на підставі ст. 19 Закону про відпустки. Адже на ці додаткові відпустки теж поширюються норми ст. 11 цього Закону (ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки).

Не підлягають перенесенню в разі хвороби працівника: чорнобильські відпустки, навчальні відпустки, відпустки для участі у змаганнях, відпустки учасникам бойових дій, а також відпустки без збереження зарплати.

Зверніть увагу!

Перенесення (продовження) відпустки можливе лише в разі захворювання самого працівника. Якщо листок непрацездатності надано по догляду за хворою дитиною, відпустку не переносять (не продовжують).

Як здійснюють перерахунок у разі перенесення (продовження) відпустки через хворобу

Продовження чи перенесення відпустки погоджують із роботодавцем, працівник не може самостійно прийняти таке рішення, він має повідомити про це роботодавця.

Для продовження (перенесення) відпустки роботодавець видає відповідний наказ, на підставі якого бухгалтерії належить здійснити перерахунок:

  • сторнувати відпускні за календарні дні, що припадають на період тимчасової непрацездатності працівника;
  • нарахувати лікарняні за дні тимчасової непрацездатності працівника на підставі листка непрацездатності, засвідченого належним чином;
  • у разі продовження відпустки — зробити перерахунок відпускних.

Нарахування ЄСВ на відпускні та лікарняні: важливі нюанси