Розгляньмо особливості правової природи договору комісії, основні права й обов’язки сторін, предмет й істотні умови договору, особливості виконання, а також відмінності між договором комісії, агентським договором і договором доручення