Прагнення до досконалості змушує творців програмного забезпечення безперервно оновлювати створені ними програми: краще, іще краще… і так до нескінченності. Звісно, зміни деяких програм викликані й іншими цілями, приміром, змінами у законодавстві — програми оновлюють для їх актуалізації.
І ось коли програмісти в прагненні до досконалості вкотре «одягнуть» своє творіння-програму в сучасніший «одяг» (тобто створять чергове оновлення), перед бухгалтером постане питання: як відобразити в обліку його вартість? Адже лише згадка про комп’ютерну програму асоціюється з її нематеріальною сутністю, а тому кортить відрядити всі витрати на оновлення у «сховище» нематеріальних активів.
Та задля вирішення цього питання можливі варіанти. Облік оновлень (й інших послуг із супроводу) програми здійснюють по-різному. Як саме? Зараз з’ясуймо

Підстави для отримання оновлень

Ліцензійний договір

Розпочнімо з того, що програмне забезпечення, а саме комп’ютерні програми та компіляції даних (бази даних ), на підставі ч. 1 ст. 433 Цивільного кодексу України (даліЦКУ) віднесено до об’єктів права інтелектуальної власності (авторського права), для яких в Україні передбачено правову охорону.

 У значенні термінів «комп’ютерна програма» та «база даних (компіляція даних)» відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ.

Так, згідно зі ст. 426 ЦКУ використання програми (як об’єкта авторського права) іншою особою здійснюється лише з дозволу особи, якій належить виключне право  дозволяти її використання. Отже, аби мати змогу використовувати певну програму в господарській діяльності, користувачі повинні отримати відповідний дозвіл від особи, яка має право його надавати.

 Виключне право — це майнове право особи, яка має щодо програми авторське право на її використання тільки нею та на видачу лише цією особою дозволу чи заборони використання програми іншим особам у межах строку охорони авторського права.

Водночас згаданий дозвіл (ст.ст. 1108–1111 ЦКУ) видають в одній із таких форм:

  • ліцензія (письмовий документ-дозвіл без укладення письмового договору);
  • ліцензійний договір (у якому «утілюють» ліцензію та зазначають умови її надання).

Важливо!

У разі якщо продаж програми здійснює особа, що не має виключного права дозволяти її використання, до комплекту постачання додають так звану «обгорткову» ліцензію. Після придбання програми покупець реєструється як ліцензійний користувач (за спеціальним механізмом, установленим особою, що наділена правом видавати ліцензію на використання програми).

А ось коли щодо програми оформляють ліцензійний договір, у ньому зазначають конкретні права на використання об’єкта авторського права, якими наділяють користувача, вид ліцензії (виключна, невиключна), способи використання програми, строк, на який надаються права, розмір, порядок, строки внесення плати за використання й інші умови, у т.ч. порядок отримання оновлень.

Ліцензійний супровід (абонентське обслуговування)

Передусім зауважимо, що після придбання програми користувачі можуть отримувати ще й певний обсяг робіт і послуг, які прийнято називати ліцензійним супроводом (абонентським чи інформаційним обслуговуванням, інформаційно-технологічним супроводом (ІТС) тощо) програми.