Підприємство (платник податку на прибуток) придбало комп’ютер й окремо операційну систему (далі — ОС) Windows. Як правильно показати в податковому обліку придбання ОС вартістю 1500 грн? Чи треба її вартість відносити на рахунок 10 «Основні засоби» чи, може, слід відкривати рахунок 12 «Нематеріальні активи»?
ВІДПОВІДЬ: Облік ОС — дуже спірне питання, й існує чимало міркувань із приводу його вирішення. Багато спеціалістів і досі не дійшли однозначного висновку, тож далі спробуємо разом розібратися з ним.
Податковий облік
Існує три основні варіанти обліку комп’ютер­них програм (витрат на їх придбання), а саме:
у складі основного засобу (комп’ютеру);
у вигляді роялті;
як нематеріальний актив.
Які підстави для цього та міркування «за» і «проти» розглянемо далі.
Комп’ютерні програми входять до 4 групи основних засобів (п. 145.1 Податкового кодексу України, далі — ПКУ). За винятком програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом. Тож віднести ОС на збільшення вартості основного засобу можна в останню чергу лише після того як з’ясовано, що вона не належить до нематеріальних активів або витрати на її придбання — до роялті.