Чинне законодавство передбачає надання працівникам, які мають дітей, додаткової соціальної відпустки. Хто може претендувати на таку відпустку, про її тривалість й особливості надання йтиметься у статті

Кому надається відпустка на дітей

Додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей (далі — відпустка на дітей), надають особам, указаним у ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (даліЗакон про відпустки), ст.ст. 1821 та 1861 Кодексу законів про працю України (даліКЗпП).

Звісно, будь-яка особа, що претендує на таку відпустку, повинна надати документи, які підтверджують право на неї. Передусім це свідоцтво про народження дитини (дітей), яке надають у будь-якому разі. Але цим документом перелік не обмежується. Наведімо таку інформацію в таблиці.

Таблиця

Особи, які мають право піти у відпустку, що надається на дітей

Категорія осіб

Підтвердні документи (додатково до копії свідоцтва про народження дитини)

Пояснення

1. Жінка, яка працює та:

Х

Х

  • має двох або більше дітей віком до 15 років

Для жінки, що має право на відпустку як мати двох дітей до 15 років, останнім календарним роком, за який надають таку відпустку, є рік, у якому старша дитина досягає 15 років

  • має дитину з інвалідністю або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

копія Посвідчення про інвалідність дитини

Дитиною є особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше (ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ)

  • усиновила дитину

копія рішення суду про усиновлення чи копія свідоцтва про усиновлення дитини

Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду. Усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішенням суду про всиновлення (ст.ст. 207, 225 Сімейного кодексу України, даліСКУ)

  • є одинокою матір’ю, яка:

Х

Х

— не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері;

довідка РАЦСу про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини

Одинока мати — жінка, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдова, інша жінка, яка виховує та утримує дитину сама (п. 9 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9).

Утім Мінпраці, посилаючись на п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки, наголошує: факт утримання дитини жінкою для надання відпустки на дітей значення не має (див. листи від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13, від 04.10.2010 р. № 306/13/116-10).

До того ж зверніть увагу: жінка, що має дітей від особи, з якою вона не перебувала й не перебуває у зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає та виховує дітей, права на одержання відпустки на дітей як одинока мати не має (див. лист Мінпраці від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13)

— є вдовою;

— копія свідоцтва про шлюб;

— копія свідоцтва про смерть чоловіка

— виховує дитину без батька (у т.ч. розлучена жінка, яка сама виховує дитину, незважаючи на факт отримання аліментів, якщо батько не проживає разом із дитиною та відсутні інші докази його участі у вихованні дитини, а також якщо жінка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не всиновлена)

— копія свідоцтва про розірвання шлюбу;

— довідка з ЖЕКу про склад сім’ї;

— документ, який підтверджує те, що батько не бере участі у вихованні дитини, зокрема: ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів, рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав, рішення органів опіки та піклування або суду про відсутність участі батька у вихованні дитини тощо;

— довідка з РАЦСу про те, що новий чоловік не всиновлював дитину (для випадку, коли жінка вийшла заміж, але її дитину новий чоловік не всиновлював)

2. Батько, який виховує дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи без матері:

  • у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі;
  • коли він не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини записаний як її батько;
  • удівець;
  • розлучений та виховує дитину без матері

Ті самі документи, що й у випадку з одинокою матір’ю залежно від обставин, за яких батько самостійно виховує дитину.

У разі тривалого лікування матері — копія лікарняного чи довідки про знаходження на стаціонарному лікуванні

Відпустку надають за тих же умов і обмежень, які стосуються одинокої матері

3. Особа, яка взяла дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи під опіку чи піклування

рішення суду чи органів опіки та піклування або копія посвідчення про призначення особи опікуном (піклувальником)

Опікун має право на відпустку до досягнення дитиною 14 років, а піклувальник — 18 років, адже ст. 1861 КЗпП поширює гарантії, установлені ст. 1821 КЗпП, і на піклувальників

4. Одному з прийомних батьків*

— договір про влаштування дітей до прийомної сім’ї;

— довідка з роботи іншого з подружжя про те, що він не користується правом на таку відпустку

Прийомна сім’я — сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прийомні батьки — подружжя або особа, що не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (ст.ст. 2561, 2562 СКУ)

* Увага! Право піти у відпустку на дітей для прийомних батьків з’явилося лише з 2010 року.

Тривалість відпустки на дітей