Основні правила відображення інформації за сегментами прописали в П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами». Для цього в додатку 1 до цього П(С)БО передбачено форму 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (далі — форма № 6). І хоча звіт існує не перший рік, питань виникає чимало. Тож, звернімося до згаданого П(С)БО та дізнаймося, кому обов’язково заповнювати форму № 6 та як це потрібно робити

Цей звіт з’явився ще в 2005 році. Однією з причин його появи було бажання контролюючих органів, власників суб’єктів господарювання, інвесторів й інших зацікавлених осіб детальніше відстежити показники діяльності підприємств, що працюють в окремих напрямах (наприклад, виробляють товари та займаються будівництвом, вирощують сільгосппродукцію та надають послуги) або мають підрозділи в різних місцях. Саме тому було вирішено згрупувати за сегментами показники за видами діяльності, напрямами чи розташуванням підрозділів. Появі цього звіту в України можна завдячувати й міжнародній практиці, адже подібний звіт використовується в інших країнах доволі давно.

Хто складає

Обов’язок заповнювати форму № 6 покладено на (п. 2 П(С)БО 29):

  • підприємства, організації та інші юрособи (далі — підприємства) незалежно від форм власності, які зобов’язані оприлюднювати річну фінзвітність. Перелік таких осіб визначено ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (даліЗакон про бухоблік) (див. статтю «Хто зобов’язаний оприлюднювати фінансову звітність»);
  • підприємства, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг). До них належать суб’єкти господарювання, які на ринку товару немають жодного конкурента або ж конкуренція незначна внаслідок обмежених можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів і збуту товарів, наявності бар’єрів для доступу на ринок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин (ч. 1 ст. 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. № 2210-III);
  • підприємства, якщо щодо їхньої продукції (товарів, робіт, послуг) до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін, у т.ч. підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги із централізованого водопостачання та водовідведення.

Не мають складати форму № 6 (п. 2 П(С)БО 29):