Якщо вирішено перейти на електронний документообіг, то насамперед варто вирішити низку організаційних питань: визначити ділянки та процеси, які слід «оцифрувати»; обрати програмний продукт для реалізації цієї ідеї; визначити етапи переходу, строки та відповідальних осіб тощо. Які кроки потрібно зробити на шляху до запровадження електронного документообігу та які вимоги взяти до уваги, розгляньмо в нашій статті