Сільськогосподарське підприємство приймає на роботу працівників із сезонним характером роботи. Чи можна прийняти всіх працівників підприємства за строковими трудовими договорами, у т.ч. і тих, які не зайняті у сезонних роботах (наприклад, працівників бухгалтерії)? Яка процедура переведення працівників на строкові трудові договори, якщо це можливо?

Відповідь

Сезонними є роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконують не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує 6 місяців (п. 1 Указу Президії ВР СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.1974 р. № 310-IХ, далі — Указ № 310).

Перелік сезонних сільськогосподарських робіт визначений п. 3 Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.1997 р. № 278 (далі — Список № 278). Серед них роботи: