(коментар до листа Фонду соціального страхування України від 08.10.2019 р. № 1993-11-1)

Суть питання: чи виключати з розрахункового періоду місяць, протягом якого працівник надав 2 листки непрацездатності, між якими перерва — 2 вихідні дні?

Позиція Фонду

Середню заробітну плату для виплати матзабезпечення обчислюють відповідно до п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі Порядок № 1266).

Алгоритм розрахунку середньої зарплати такий: заробітну плату (дохід) ділять на кількість календарних днів зайнятості в розрахунковому періоді, яку визначають без урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин.

Серед поважних причин згадана норма називає:

  • тимчасову непрацездатність;
  • відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;
  • відпустку без збереження заробітної плати.

Також до поважних причин належить неоплачувана тимчасову непрацездатність, зокрема: період догляду за дитиною до 14 років на підставі довідки та період із дати направлення документів на МСЕК до дати огляду з метою встановлення інвалідності (якщо особу визнано особою з інвалідністю).

Місяці розрахункового періоду (з 1 до 1 числа), у яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключають із розрахункового періоду.

Тож, Фонд пояснив, як діяти у ситуації, коли застрахована особа в такому місяці не відпрацювала жодного робочого дня у зв’язку з її тимчасовою непрацездатністю (з 1 по 19 липня) та перебувала у відпустці без збереження заробітної плати (з 22 по 31 липня), а ось 20, 21 липня припали на суботу та неділю, які є вихідними днями згідно з графіком її роботи.

Коментований лист містить роз’яснення, що такий місяць, у якому немає жодного відпрацьованого дня через хворобу та, відповідно, у якому не нараховували зарплату, потрібно повністю виключати з розрахункового періоду.

Коментар редакції