(Відповіді на запитання з вебінару на тему «Зійдеться все: інвентаризація крок за кроком», проведеного 01.11.2019)

1. Захворіла матеріально відповідальна особа. Як бути підприємству із запланованою інвентаризацією? Чи можна проводити інвентаризацію без цієї особи?

Проведення інвентаризації в разі тимчасової відсутності матеріально відповідальної особи неможливе. Це випливає з двох базових правил, установлених у Положенні про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженому наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879 (далі Положення № 879), зокрема:

  • інвентаризацію проводять повним складом інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та в присутності матеріально відповідальної особи (п. 1 р. ІІ);
  • інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) підписують усі члени інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та матеріально відповідальні особи (п. 18 р. І).

Тож, коли не йдеться про звільнення матеріально відповідальної особи чи її заміну іншою особою на період відпустки, а така матеріально відповідальна особа лише відсутня з оформленням листка непрацездатності, то інвентаризацію проводити не варто.

Зокрема, заплановану інвентаризацію радимо перенести наказом керівника на більш пізній строк (з урахуванням вимог щодо строків, визначених у п. 8 р. І Положення № 879).

Тим часом якщо інвентаризацію вже почали проводити, то необхідно орієнтуватися на п. 8 р. ІІ Положення № 879: якщо інвентаризація активів у приміщенні, де вони зберігаються, не закінчена протягом одного дня, вона має бути закінчена протягом наступних днів. Після того, як інвентаризаційна комісія (робоча інвентаризаційна комісія) залишила це приміщення, голова комісії опечатує його пломбіратором. Під час перерви в роботі комісії інвентаризаційні описи повинні зберігатися у закритому приміщенні, де проводять інвентаризацію.