Авто підприємства потрапило у ДТП, тому його вирішили утилізувати (ліквідувати) — реалізувати на металобрухт і запчастини. На щастя, майно інших осіб не постраждало. Авто не було застраховане за КАСКО.
Як обліковувати такі події? Що з ПДВ і які наслідки в податково-прибутковому обліку?

ВІДПОВІДЬ: Якщо після ДТП автомобіль припиняє відповідати критеріям активу , його повинні списати з балансу (п. 33 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Тобто якщо через суттєві пошкодження автомобіль уже не можна полагодити й використовувати за призначенням, такий автомобіль не принесе економічних вигід у майбутньому. Тож, це є підставою для списання (ліквідації) автомобіля.

 Нагадаємо: згідно з п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» активи — це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Документальне оформлення

Передусім постійно діюча на підприємстві комісія повинна визначити, чи підлягає автомобіль ліквідації: оглянути його, установити причини невідповідності критеріям активу, виявити винних осіб, визначити стан автомобіля і можливість використання окремих його частин (п. 41 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561, даліМетодрекомендації № 561).

Потім оформлюють акт на списання автомобіля. Для цього можна скористатися формою Акта на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4), затвердженою наказом Мінстату від 29.12.1995 р. № 352. У такій формі зазначають витрати на списання, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від ліквідації об’єктів. Акт складає у 2 примірниках постійно діюча комісія та затверджує керівник підприємства чи вповноважена на те особа. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий — лишають в особи, відповідальної за зберігання основних засобів, і він слугує підставою для здачі на склад запчастин, що лишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту тощо.

До того ж можна скористатися формою Акта списання транспортних засобів, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818.

Але підприємство може застосовувати самостійно розроблену форму відповідного акта, яка має всі обов’язкові реквізити первинного документа (ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV).

Оскільки списання автомобіля відбувається через ДТП, до акта за таким списанням потрібно долучити копію акта ДТП, а до регістрів аналітичного обліку за таким автомобілем — усі документи, якими оформлено факт вибуття цього основного засобу (п. 42 Методрекомендацій № 561).

На підставі згаданих вище форм роблять відповідні позначки про вибуття в Інвентарній картці обліку основних засобів (форма № ОЗ-6) і в Картці обліку руху основних засобів (форма № ОЗ-8).

Бухгалтерський облік