Як оформити трудову книжку вперше та як зробити запис про прийняття на роботу, ми розповідали у статті «Трудові книжки працівників: оформлення й заповнення». Тепер розглянемо ситуації, як і коли потрібно внести записи про заохочення та звільнення, у разі поновлення працівника на роботі, а також як виправити помилки, видати дублікат або вкладиш до трудової книжки

Упродовж трудової діяльності час від часу виникає потреба вносити записи до трудової книжки працівника. Розгляньмо докладніше, які події є підставою для внесення записів до трудової книжки, а в яких випадках їх вносити не потрібно.

Відомості про нагородження та заохочення

Протягом трудової діяльності працівника до розділу «Відомості про нагородження» трудової книжки вносять відомості про нагородження державними нагородами та відзнаками України, перелік яких визначено у ст. 3 Закону України «Про державні нагороди України» від 16.03.2000 р. № 1549-III.

До розділу «Відомості про заохочення» уносять відомості про заохочення за успіхи в роботі й інші заохочення відповідно до чинного законодавства України (абз. 5 п. 2.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58, даліІнструкція № 58).

Зауважимо, що законодавство не обмежує види й умови застосування заохочень працівників. Зокрема, до працівників підприємства можуть бути застосовані будь-які заохочення, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку. Але не може бути заохочений працівник, щодо якого не скасовано дисциплінарне стягнення (ст. 151 КЗпП).

Порядок унесення відомостей про нагороди й заохочення такий:

  • у графі 3 відповідного розділу трудової книжки зазначають у вигляді заголовка назву підприємства;
  • нижче, у графі 1, указують порядковий номер запису (нумерацію ведуть наростаючим підсумком протягом усього періоду трудової діяльності працівника);
  • у графі 2 проставляють дату нагородження чи заохочення;
  • у графі 3 записують, ким нагороджений або заохочений працівник, за які досягнення та якою нагородою чи заохоченням;
  • у графі 4 зазначають, на підставі чого внесений запис (із посиланням на дату, номер і найменування документа).

У разі звільнення працівника всі записи про нагородження та заохочення, що були внесені до трудової книжки за період роботи на такому підприємстві, засвідчуються підписом особи, відповідальної за ведення трудових книжок, і печаткою підприємства.

Відомості про нагородження та заохочення обов’язково вносять до Особової картки працівника типової форми № П-2, затвердженої наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 р. № 495/656.

Як заповнити відомості про нагородження в трудовій книжці ― див. зразок 1.