Бухгалтерський та податковий облік — альфа й омега господарської діяльності підприємства. Тому не обійтися без фахівця, який би цей облік здійснював. Загалом існування підприємства неможливе без працівників, і працю останніх мають гідно винагороджувати. А отже, потрібен спеціаліст, який нараховуватиме та виплачуватиме зарплату. Функцій у зайнятих на бухгалтерській ниві чимало в умовах сьогодення. Подекуди вони навіть виходять за звичні межі, і бухгалтерові доводиться опановувати додатково хитрощі юриспруденції, занурюватися в кадрове діловодство чи опікуватись архівними питаннями. Але це здебільшого винятки, тоді як до безпосередніх обов’язків бухгалтера входить чималий набір повноважень. Про те, хто може працювати на посаді бухгалтера, які завдання належать до компетенції такого працівника, розповімо в нашій публікації

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Ключові вимоги до організації бухобліку викладено у ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (даліЗакон про бухоблік). Часом власники або керівники новостворених фірм легковажно гадають, що відповідні питання можна відкласти на потім — «коли розкрутимося», «щойно знайдемо через Інтернет головбуха» тощо. Аж ніяк!

По-перше, бухгалтерський облік на підприємстві чи в іншій юридичній особі потрібно вести безперервно з дня реєстрації та, власне, до ліквідації.

По-друге, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження відповідної документації несе посадова особа (орган — у разі колективного управління), яка здійснює керівництво підприємством, або власник згідно із законодавством й установчими документами.

Отже, будь-які (включно з найдрібнішими) рухи коштів, майна, прав мають бути вже з першого дня діяльності фірми належно зафіксовані, а за потреби — ще й задекларовані та оподатковані, своєю чергою, штрафи за невиконання чи неналежне виконання цього обов’язку загрожуватимуть саме керівникові та/або власникові.

Щодо форми організації ведення бухгалтерського обліку. Згідно із ч. 4 ст. 8 Закону про бухоблік підприємство має право самостійно обирати один із таких варіантів:

1) уведення до штату підприємства посади бухгалтера чи створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

2) користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

3) ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;

4) самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

Остання форма організації бухгалтерського обліку не може бути застосована на підприємствах, звітність яких мають оприлюднювати, а також у бюджетних установах.

Своєю чергою, нині нас найбільше цікавить перший варіант — створення бухгалтерської служби чи введення до штату підприємства посади бухгалтера. Адже саме в таких випадках особливо важливо знати про завдання та функціональні обов’язки відповідних працівників. Утім, відомості про вимоги для бухгалтера знадобляться й у разі делегування питань обліку сторонньому фахівцеві.

Власне, посада головного бухгалтера з’являється у штатному розписі підприємства після створення бухгалтерської служби в тій чи іншій формі (відділу, сектора, управління тощо). Варто додати, що необхідну кількість працівників, зайнятих бухгалтерським обліком на підприємстві, можна встановити за правилами Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінсоцполітики України від 26.09.2003 р. № 269. Цей документ може слугувати орієнтиром і для керівника підприємства приватної форми власності.

Функції бухгалтера юридичної особи та вимоги до нього