Здавалося б, які можуть виникнути проблеми з оплатою листка непрацездатності внутрішньому суміснику. Проте інколи корисно з’ясувати позицію Фонду соцстраху щодо оформлення таких листків і розглянути кілька прикладів розрахунку.

Підстави для оплати листка непрацездатності внутрішньому суміснику

 Підставою для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами в разі роботи за сумісництвом є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника й печаткою за основним місцем роботи (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105далі ― Закон про соцстрах).

Якщо застрахована особа на момент настання страхового випадку працює за основним місцем роботи та як сумісник на тому самому підприємстві (в установі), середню зарплату обчислюють окремо за основним місцем і за сумісництвом.

Чинне законодавство передбачає обов’язкову наявність копії листка непрацездатності й довідки про заробітну плату за основним місцем роботи. Ця вимога не залежить від того, ідеться про зовнішнє чи внутрішнє сумісництво (див. лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 17.01.2017 р. № 5.2-28-65).

Зауважимо, що в протоколі засідання комісії із соціального страхування не передбачено можливості окремо зазначити кількість днів для оплати тимчасової непрацездатності за сумісництвом: матзабезпечення призначають на підставі листка непрацездатності із зазначенням його реквізитів, періоду непрацездатності, кількості днів тимчасової непрацездатності, які належить оплатити, у т. ч. за рахунок Фонду, і відсотка оплати.

У формі заяви-розрахунку дані про тимчасову непрацездатність на роботі за сумісництвом показують окремим рядком у додатку 1.1 до заяви-розрахунку, вказуючи в графі 6 «Основне місце роботи ― 1; сумісництво ― 2; ФОП ― 3; ЦПХ ― 4» ознаку роботи за сумісництвом ― «2».

Отже, для нарахування лікарняних внутрішньому суміснику потрібно обов’язково зробити копію листка непрацездатності, заповнити всі розділи зворотного боку такої копії, додати довідку про зарплату за основним місцем роботи, а також довідку із заробітком на роботі за сумісництвом і розрахунком середньої зарплати.

Основні правила розрахунку лікарняних для сумісників

Правило 1. Для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю підприємство-страхувальник має отримати відомості про страховий стаж працівника за формою з додатку 9 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління ПФУ від 18.06.2014 р. № 10-1, або за формою ОК-7.

Зверніть увагу! Страховий стаж і відсоток виплати для призначення матзабезпечення буде однаковим і за основним місцем роботи, і за сумісництвом.

Правило 2. Розрахунковий період, заробіток за місяці розрахункового періоду, середню зарплату та суму виплати визначають окремо за основним місцем роботи й за сумісництвом (абз. 1 п. 30 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, далі Порядок № 1266).

Правило 3. Для розрахунку середньої зарплати треба брати відомості з графи 18 таблиці 6 Форми № Д4, поданої до органу ДФС в складі звітності з ЄСВ (п. 32 Порядку № 1266).

Правило 4. Сумарна заробітна плата, з якої розраховують виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (абз. 3 п. 30 Порядку № 1266). Для дотримання цієї норми якраз і потрібна довідка про зарплату за основним та іншими місцями роботи.

Правило 5. Якщо страховий стаж працівника за останні дванадцять місяців перед настанням страхового випадку становить менше ніж 6 місяців, застосовується обмеження розміру лікарняних, передбачене ч. 4 ст. 19 Закону про соцстрах.

Обмеження застосовують окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом так, щоб середньоденна виплата не перевищувала розміру, обчисленого виходячи з розміру мінзарплати. Тобто денна виплата у 2019 році не може перевищувати: 4173 грн : 30,44 = 137,09 грн. Такий механізм розрахунку передбачено п. п. 5 і 29 Порядку № 1266.

Розрахунок середньої зарплати й лікарняних