Виїзна торгівля — зовсім не нове явище, і чимало аналітиків уже приділяли їй увагу, неодноразово висвітлюючи цю тему. Та все ж є деякі аспекти, актуальні саме сьогодні.
Які контролюючі органи можуть перевіряти виїзну торгівлю? На підставі яких норм чинного законодавства? Чому це стало особливо актуально у 2019 році?
Відповіді на окремі питання, пов’язані з контролем виїзної торгівлі, ви знайдете у цій статті

Особливості, притаманні виїзній торгівлі, як передумови можливих перевірок контролюючих органів

Час від часу аналітики й консультанти завважують, що нормативно-правові документи не містять такого терміна, як «виїзна торгівля». Своєю чергою, Міністерство юстиції України на своєму сайті надає тлумачення цьому поняттю:

«Під виїзною торгівлею слід розуміти торгівлю, що здійснюється за межами майнового комплексу, який займає окрему споруду (офісне приміщення) або який розміщено у спеціально призначеній та обладнаній для торгівлі споруді, де суб’єкт господарювання здійснює діяльність з реалізації товару, тобто торговельного приміщення.

Виїзна торгівля є різновидом торгівлі через дрібнороздрібну торговельну мережу. Роздрібна торгівля через дрібнороздрібну торговельну мережу є однією із форм позамагазинного продажу товарів, при якій приміщення не мають торговельного залу для покупців».

Для подальшого правильного визначення кола потенційних контролюючих органів важливими є такі загальні характеристики, властиві виїзній торгівлі, зокрема:

  • виїзна торгівля — це роздрібна торгівля;
  • виїзна торгівля — це роздрібна торгівля продовольчими або непродовольчими товарами;
  • торгувати в такий спосіб можуть будь-які суб’єкти господарювання (як фізособи-підприємці, так і підприємства) з урахуванням зареєстрованих і здійснюваних ними видів діяльності;
  • обрана суб’єктами господарювання система оподаткування впливає на організацію виїзної торгівлі, але жоден із можливих варіантів не перешкоджає її здійсненню.

Зважаючи на зазначені вище загальні характеристики виїзної торгівлі, перш ніж перейти до визначення кола потенційних контролерів, ознайомимося з переліком нормативних документів, під дію яких насамперед потрапляє (або може потрапляти) виїзна торгівля. Адже саме цей перелік допоможе зрозуміти, що, де, коли, ким і за яких обставин може підпадати під зовнішню перевірку. Одразу наголосимо — цей перелік чималий і складається з таких документів, як: