Працівника прийняли на роботу за строковим трудовим договором на період тимчасової відсутності іншого працівника (у зв’язку зі щорічною відпусткою) — з 27 травня по 20 червня 2019 року з окладом 3000 грн (неповна зайнятість на 0,75 ставки).
Як правильно обчислити середню зарплату для виплати компенсації за невикористану відпустку в разі звільнення? Для розрахунку середньої зарплати брати тільки частину окладу — 2250 грн чи ще й суму доплати до мінзарплати?

ВІДПОВІДЬ: Порядок обчислення середньої заробітної плати затверджено постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі Порядок № 100). Якщо працівник трудився на підприємстві менш як календарний місяць (з 1 по 1 число), середню зарплату розраховують на підставі абз. 3 п. 4 цього Порядку, тобто виходячи зі встановленого трудовим договором посадового окладу (тарифної ставки). Але як це зробити?

По-перше, немає чітко прописаного механізму, як реалізувати цю норму на практиці. Нині маємо лише два роз’яснення Мінсоцполітики, якими воно пропонує визначити сумарний заробіток, перемноживши оклад на 12 і розділивши результат на кількість календарних днів розрахункового періоду (без святкових і неробочих), беручи дані поточного календарного року (див. листи Мінсоцполітики від 27.03.2013 р. № 321/13/84-13, від 08.05.2013 р. № 498/13/84-13).

По-друге, в описаній ситуації маємо неповну зайнятість (0,75 ставки), через це виникає питання: розрахунки робити виходячи з повного окладу чи його частини, визначеної залежно від зайнятості працівника?

Буквально читаючи норму абз. 3 п. 4 Порядку № 100, розуміємо, що розрахунки варто проводити виходячи з установлених працівникові в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу. Але робота виконувалася на умовах неповного робочого часу, тому під час розрахунку середньої зарплати вимушені використовувати частину посадового окладу (тарифної ставки). Тобто розрахунки слід проводити виходячи із частини окладу залежно від зайнятості працівника, а саме: 2250 грн (3000 грн × 0,75).