Нині гаряча пора відпусток, тому питань виникає безліч. Які відпустки обов’язкові? Коли та як нараховувати компенсацію за невикористані дні відпусток? Які особливості надання передбачені для соціальних додаткових відпусток на дітей? З’ясовуймо разом

Чи є обов’язковими щорічні додаткові відпустки за шкідливі та важкі умови праці? Чи треба надавати такі відпустки машиністам (кочегарам) котельні?

ВІДПОВІДЬ: Щорічні додаткові відпустки у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці, а також за особливий характер праці передбачені ст. 7 і ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі Закон про відпустки).

Щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці тривалістю до 35 к.дн. надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботі в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, наведеним у додатку 1 до постанови КМУ від 19.11.1997 р. № 1290 (далі Список № 1).

Конкретна тривалість відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці встановлюється колективним або трудовим договором — залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника у цих умовах. Роботодавець зобов’язаний вести облік робочого часу за кожним із видів шкідливих і важких робіт.

Якщо проаналізувати Список № 1, то знайдемо понад 20 професій машиніста (кочегара) котельні в різних галузях і виробництвах. Вони мають право на відпустку за шкідливі та важкі умови праці — за умови проведення атестації робочих місць і визначення на підставі результатів атестації конкретної тривалості щорічної додаткової відпустки.

Тому розпочати варто з проведення атестації робочого й, залежно від факторів шкідливості, визначити тривалість щорічної додаткової відпустки за шкідливі та важкі умови праці. Далі роботодавець повинен щодня вести облік робочого часу в таких умовах. Адже до стажу для надання такої відпустки зараховують лише дні, у які було відпрацьовано не менш як половина тривалості робочого часу робочого дня (п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону про відпустки).

Отже, щорічна додаткова відпустка за шкідливі та важкі умови праці надається обов’язково за дотримання наведених вище умов:

  • професія (посада) є У Списку № 1;
  • проведена атестація робочого місця;
  • визначена тривалість відпустки;
  • ведеться облік роботи в таких умовах.

На підприємстві передбачено щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день для працівників, які обіймають певні посади, і визначена тривалість такої відпустки. Тривалість робочого дня з 8:00 до 17:00 з перервою на обід — 1 година. Чи треба нам вести облік робочого часу для підтвердження права на відпустку в умовах ненормованого робочого дня?