У зв’язку з тим що органи Держпраці посилили контроль за дотриманням законодавства про працю, у кадровиків і бухгалтерів виникає безліч запитань щодо правильності оформлення кадрових документів та нарахування заробітної плати. Розгляньмо найпоширеніші з них

Які документи мають оформлюватися на підприємстві в разі введення підсумованого обліку робочого часу?

ВІДПОВІДЬ: Підсумований облік робочого часу запроваджується на безперервно діючих підприємствах, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для такої категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу (ст. 61 КЗпП).

Далі стисло розповімо, які документи і як потрібно оформлювати.

1. Рішення про запровадження підсумованого обліку робочого часу

Воно приймається керівником підприємства за погодженням із виборним органом профспілки чи вільно обраними представниками (представником) трудового колективу. Тобто потрібно погодити, з якого часу запроваджується підсумований облік робочого часу, для яких категорій працівників і структурних підрозділів, порядок визначення облікового періоду, чергування змінами, міжзмінні перерви, початок і кінець зміни та перерви. Зазвичай адміністрація підприємства надає представникам профспілки (трудового колективу) пропозиції щодо запровадження, а вони на засіданні профспілкового органу (чи ради трудового колективу) приймають рішення щодо погодження, надаючи свої пропозиції та зауваження.

2. Керівник видає наказ про запровадження підсумованого обліку робочого часу

Це наказ з основної діяльності, який визначає, для яких категорій працівників, структурних підрозділів і на який час запроваджується підсумований облік робочого часу, порядок визначення облікового періоду, чергування змінами, міжзмінні перерви, початок і кінець зміни та перерви.

Нагадаємо: кількість змін, початок і закінчення кожної зміни та перерви під час змін мають бути зафіксовані в Правилах внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР).

3. Працівників повідомляють про зміну режиму роботи

Повідомляти про зміну режиму роботи (що є зміною істотних умов праці) потрібно письмово під підпис кожного працівника не пізніше ніж за 2 місяці до запровадження підсумованого обліку робочого часу (ч. 3 ст. 32 КЗпП). Це може бути письмове ознайомлення з наказом чи повідомлення в довільній формі. Підпис працівника свідчить, що він згоден на таке зміну істотних умов праці.