У зв’язку з тим що органи Держпраці посилили контроль за дотриманням законодавства про працю, у кадровиків і бухгалтерів виникає безліч запитань щодо правильного оформлення кадрових документів та нарахування заробітної плати. Розгляньмо найпоширеніші з них

Чи може на комунальному підприємстві у відділі з охорони праці згідно зі штатним розписом рахуватися тільки начальник відділу з охорони праці (без підлеглих)? Якщо ні, то яким нормативним документом це визначено?

ВІДПОВІДЬ: Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, установлює чисельність працівників і штатний розпис (ч. 3 ст. 64 ГКУ). Тому, складаючи штатний розпис, підприємство має враховувати положення статуту, затверджені штати й організаційну структуру, положення про структурні підрозділи та Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (даліКласифікатор професій).

Оскільки комунальні підприємства утворюються місцевими радами, то в їхніх статутах може передбачатися погодження штатного розпису з органом, що їх утворив. Якщо це не передбачено статутом, то керівник комунального підприємства самостійно затверджує штатний розпис.

Служба охорони праці створюється на підприємствах із кількістю працюючих 50 і більше осіб (п. 1.4 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого Держохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255, далі Типове положення № 255).

Назви посад служби охорони праці установлюються відповідно до Класифікатора професій, а кваліфікаційні вимоги — згідно з розділом 1 Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336 (далі Довідник № 336) (п. 1.5 Типового положення № 255).

Посада начальника відділу охорони праці належить до керівних працівників, наведених у розділі 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» Класифікатора професій:

  • професійне угрупування — «Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин» (1232);
  • код професії — 1232;
  • професійне найменування робіт — «Начальник відділу охорони праці», тобто це базова назва посади, яка саме так має зазначатися у штатному розписі.

Проте виникає запитання: чи може у відділі охорони праці працювати начальник відділу без підлеглих?